100 rokov posádky Bratislava

Veliteľstvo posádky Bratislava si pripomenulo sté výročie svojho vzniku slávnostným spoločným koncertom vojenských hudieb, ktorý sa uskutočnil 24. októbra v koncertnej sále Rozhlasu a televízie Slovenska v Bratislave.
 
„Veliteľstvo posádky najmä prostredníctvom Čestnej stráže Ozbrojených síl SR, bratislavskej Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR a Vojenskej hudby Banská Bystrica úspešne reprezentuje rezort obrany na verejnosti, zabezpečuje štátno-protokolárne aktivity a zároveň prispieva k posilňovaniu vojenských tradícií a k dôstojnosti stoviek slávnostných či pietnych podujatí na celom Slovensku,“ povedal štátny tajomník MO SR Marián Saloň. Veliteľ Veliteľstva posádky Bratislava plukovník Slavomír Milde privítal na slávnostnom koncerte aj zástupcov náčelníka Generálneho štábu OS SR generálmajorov Josefa Pokorného a Miroslava Lorinca, predstaviteľov vojenského diplomatického zboru, bývalých veliteľov posádky a tiež veliteľov posádok hlavných miest stredoeurópskeho regiónu z Berlína, Viedne, Prahy, Ľubľany a Kyjeva, ktorí spolupracujú v rámci Capital Commanders Cooperation.
 
História Veliteľstva posádky Bratislava sa začala písať 25. októbra 1919, keď moc v meste prevzali čs. orgány. Jeho prvým veliteľom bol podplukovník František Frinta, plukovník Slavomír Milde je v poradí šesťdesiaty.
Scroll to Top