11. ročník policajného a hasičského výstupu

V dňoch 27.-29. septembra 2019 pripravil Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR pre policajtov hasičov a zamestnancov rezortu Vnútra víkendovú akciu spojenú so spomienkou na generála M. R. Štefánika,  pripomínajúc si v tomto roku 100. výročie jeho tragického úmrtia.
Program sa začal v piatok 27.9.2019 večer o 18.00 hodine vo veľkej kongresovej sále Grand hotela Jasná úvodnými slovami riaditeľa úradu EPS MV SR plk. Mgr. Milan Petrulu, ktorý privítal vzácnych domácich ale aj zahraničných hostí a odprezentoval predchádzajúce ročníky v krátkej fotoprezentácii
Mimoriadne vzácnym hosťom slávnostného večera bol štátny tajomník MV SR, pán Rudolf Urbanovič, ktorý prítomných pozdravil, vyjadril poďakovanie duchovným úradu EPS MV SR za prípravu a realizáciu podujatia a vyzdvihol pripomenutie si významnej osoby nášho národa a dejín.
Nasledovalo slávnostné oceňovanie účastníkov výstupu, ktorým vďaka ich morálnym, etickým postojom,   ľudskosti pri výkone svojho povolania, ako aj za dlhoročnú spoluprácu s úradom EPS MV SR bola rozhodnutím riaditeľa Úradu EPS udelená pamätná medaila úradu EPS MV SR III. stupňa.
Ocenení boli:  Vyšetrovatelia 2. oddelenia vyšetrovania obdoru kriminálnej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove,  mjr. Mgr. Michal Boršč, mjr. Mgr. Milan Ižo a zástupca veliteľa mobilnej zásahovej jednotky riaditeľstva hraničnej cudzineckej polície Sobrance mjr. Mgr. Radoslav Kalanin. Ocenenia odovzdal  štátny tajomník MV SR pán Rudolf Urbanovič spolu s riaditeľom úradu EPS MV SR Milanom Petrulom. Duchovným príhovorom poslúžila policajná duchovná úradu EPS mjr. Mgr. Júlia Štofanová. Hlavnou myšlienkou jej príhovoru bolo pozastavenie sa v zhone nášho života a pozorovanie Božích vecí ktoré sa dejú aj dnes okolo nás, na príklade biblickej postavy Jóba.
V sobotu ráno sa vyše 300 účastníkov výstupu prepravilo autobusmi od hotela Grand v Jasnej, ako aj od Akadémie OS gen. M. R. Štefánika, ktorej vedeniu patrí úprimné poďakovania za pomoc pri zabezpečení presunu, na miesto nástupu na tohtoročnú trasu – Čertovicu.
Po úvodných slovách, privítaní zahraničných hostí z Tanzánie, Rakúska, Českej republiky, pokynoch ku trase modlitbe a požehnaní na cestu nasledovalo spoločné fotenie a rozchod na trasu – smer chata M. R. Štefánika.
Aj napriek strašlivým prognózam nám počasie prinieslo niekoľko úchvatných scenérii a približne po dva a pol hodinách sme sa ocitli v prvom bode našej trasy , na spomínanej chate.
Nasledovalo položenie smútočného venca k tabuli generála M. R. Štefánika, zaspievanie Slovenskej hymny, občerstvenie. Následne sme sa pobrali do Krupovho sedla a odtiaľ niektorí vybehli ešte ja na Ďumbier. Cieľom tohtoročného pochodu, ktorý meral približne 16,5 km s traťovým prevýšením 1340 m bol  Chopok, z ktorého sme schádzali na Bielu púť do Jasnej za daždivého počasia lanovkou, veľmi oceňujúc služby TMR – lanových dráh, ktoré nám vyšli v ústrety pri organizovaní tohto podujatia poskytnutím zľavy z cenníkovej ponuky lístkov.

Nedeľa bola venovaná duchovným témam. O 10.00 sa stretli účastníci výstupu vo vojenskej kaplnke Akadémie OS gen. M. R. Štefánika pri ev. službách Božích, ktoré pripravil duchovný úradu EPS MV SR mjr. Mgr. Matúš Vongrej. Ich témou bolo vážne pozvanie k nasledovaniu Boha počas svojho života.
Pozitívne hodnoty viery, lásky a nádeje chceme odovzdávať všetkým ľuďom okolo nás, aby sme sa necítili vo svete ako opustení a nikým nechcení, ako cudzinci ale ako ľudia, ktorí majú svoj domov, ktorí vedia o hodnote a zmysle svojho života.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k tomuto dielu a svojím aktívnym prístupom pomohli pri organizácii a priebehu 11. ročníka Celoslovenského policajného a hasičského výstupu. Ďakujem vojenskému duchovnému, dekanovi Akadémie OS SR, kpt. Mgr. Viktorovi Sabovi za umožnenie vykonať bohoslužby v o vojenskej kaplnke, ďakujem riaditeľom centier podpory v Žiline, Prešove, Banskej Bystrici, riaditeľovi krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline plk. Ing. Jaroslavovi Kapusniakovi, PhD. a vedúcemu oddelenia prepravy SHNM MV SR Vojtechovi Kotvasovi za  pomoc a súčinnosť pri zabezpečení prepravy účastníkov počas výstupu.
Poďakovanie patrí aj členom HZS oblastného strediska Nízke Tatry sever za sprevádzanie a prítomnosť počas priebehu sobotňajšieho výstupu.

Ďakujem všetkým, ktorí prišli, svojou účasťou podporili túto milú akciu a zároveň všetkých srdečne pozývam na 12. ročník celoslovenského policajného a hasičského výstupu opäť vo Vysokých Tatrách v septembri 2020.

Scroll to Top