27. výročie biskupskej vysviacky


Dňa 27. júla 2018 si Mons. František Rábek pripomenul dvadsiate siedme výročie svojej biskupskej konsekrácie. Túto udalosť si pripomenul aj slávením svätej omše o 18:00 v Katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch. Mons. František Rábek prijal svoju biskupskú vysviacku v Katedrále sv. Emeráma v Nitre 27. júla 1991 a jeho hlavným svätiteľom bol dnes už nebohý Ján Chryzostom kardinál Korec.

Scroll to Top