67. medzinárodné stretnutie vojakov protestantského vierovyznania v Méjannes Le Clap

Tohtoročná téma stretnutia sa niesla v duchu slov Spasiteľa:  „Pokoj Vám zanechávam, svoj pokoj Vám dávam.“ Tieto slová boli takmer v kontraste k spomienke na ukončenie 1. svetovej vojny.
Mnohí historici konštatujú, že mier po skončení 1. svetovej vojny niesol zárodky vypuknutia 2. svetovej vojny.
Účastníci  stretnutia boli nútení k sebareflexii a hodnoteniu svojich rozhodnutí a skutkov. Tiež boli motivovaní, aby sa skutočný pokoj stal realitou v ich každodennom živote. Stretnutie bolo organizované v duchu súdržnosti. Ale tiež bol vytvorený čas pre osobné stíšenie.
Vzácnosťou tohto stretnutia bola možnosť pre osobné zdieľanie s bratmi a sestrami vo viere z iných kontinentov zjednotených tou istou vierou. K tomuto bol vytvorení priestor po skončení úvodných bohoslužieb vo štvrtok 21.6.2018. Po týchto službách Božích každá krajina si pripravila svoj stôl, kde boli podávané dobré pochutiny charakteristické pre svoju krajinu.
Vzácnosťou bola navštívenie historického mesta Aigues – Mortes v sobotu 22.6.2018. Z tohto mesta bola organizovaná prvá križiacka výprava. Ale v tomto meste je väzenie. V tomto väzení strávila Mária Durand 38 rokov, pretože sa odmietla vzdať svojej protestantskej viery. Jej nechtom do skaly vyrytý nápis: „Resister – Odolať“, núti k osobným otázkam. Každý veriaci je vyzvaný k tomu, aby odolal niečomu, čo ohrozuje jeho vieru.
V sobotnom programe 23.6.2018 boli semináre, ktoré sa niesli v duchu témy stretnutia. Semináre vytvorili priestor na kladenie, ale aj zodpovedanie otázok o tom, akú úlohu majú vojaci pri vytváraní a zachovaní pokoja. Ale tiež k hľadaniu odpovedí na osobné otázky: Ako môžem nájsť vnútorný pokoj v nepokojnom svete okolo nás? Ktoré metódy, alebo ktoré spôsoby môžu pomôcť vojakovi pre dosiahnutie vnútorného pokoja? Zaujímavý seminár bol organizovaný kresťanmi z africkej krajiny Pobrežie slonoviny. Kresťanské cirkvi zohrali veľkú úlohu v procese hojenia vnútorných zranení spôsobených ohrozením rozdelenia krajiny v rokoch 2010 – 2011. Sobotný program bol ukončení programom gospelového koncertu.
V nedeľu  24.6.2018 boli záverečné Bohoslužby, ktoré boli dôstojným ukončením tohto stretnutia.
Slováci na toto podujatie boli zastúpení dvoma duchovnými EPS MV SR, duchovným EPS ZVJS  a tiež duchovým EPS OS SR. Okrem súčasných vojakov a policajtov bola obohatením prítomnosť dvoch bývalých profesionálnych vojakov a veteránov. Títo vojaci boli v misiách, kde ich práca bola v prospech mieru a pokoja. Téma stretnutia mohla ich aj konfrontovať, ale aj dávala priestor na osobné otázky v súvislosti s pôsobením Slovenských vojakov zahraničných misiách. Zodpovedanie týchto otázok v osobných rozhovoroch znamenalo vnútorné obohatenie pre súčasných profesionálnych vojakov a rozšírenie pohľadu na stav mieru a pokoja vo svete.
Cestou na toto stretnutie sa profesionálny vojaci zastavili v Medoune (Fr.) je socha generála M.R.Štefánika, ktorého 100. výročie úmrtia si na bucúci rok pripomenieme. Položením venca mu vzdali česť.
Scroll to Top