Analýza technického stavu lietadla L -39 ZAM a L – 39 CM pre MO SR

Na základe zmluvy medzi Ministerstvom obrany SR a Leteckými opravovňami Trenčín, a.s. bola vykonaná analýza technického stavu dvoch kusov lietadiel Ozbrojených síl SR, a to konkrétne L -39 ZAM a L -39 CM.

Analýza prebiehala v spolupráci s výrobcom Aero Vodochody. Výsledkom analýzy bolo zhodnotenie technického stavu lietadla, jeho agregátov a možnosti vykonania generálnej opravy. Analýza obsahuje základný skutkový stav lietadiel, vstupný technologický nález, odporúčania opráv a možnosti ďalšej prevádzky, ktorá zahŕňa aj možnosť predĺženia technického života. V rámci generálnej opravy je taktiež navrhnuté vykonať realizáciu bulletinov v spolupráci s výrobcom. Uvedený materiál bol vypracovaný odborným personálom našej spoločnosti  a odovzdaný v zmysle zmluvy dňa 28.02.2018. Po vyhodnotení zaslanej analýzy budú následne uvedené lietadlá zapustené do výkonu generálnej opravy.

Scroll to Top