Bezpečnostná rada a vláda SR schválili Koncepciu mobilizácie Ozbrojených síl SR

Bezpečnostná rada a vláda SR dnes schválili Koncepciu mobilizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Rieši pokles počtu vojakov v zálohe, ktorý je výrazný po skončení povinnej vojenskej služby. Minister obrany Peter Gajdoš dnes vláde predložil dva varianty riešenia tvorby záloh. Prvý variant je založený na princípe dobrovoľnosti, druhý na princípe povinnosti. 
 
„Zálohy sú dôležitou súčasťou systému mobilizácie pre prípad vojny a vojnového stavu. Vzhľadom na dlhodobú klesajúcu tendenciu tvorby záloh, je nevyhnutné, aby sme mali pripravené obidve alternatívy. Veď napokon v zmysle Ústavy Slovenskej republiky sa obrana našej krajiny týka každého jedného občana,“ povedal minister Peter Gajdoš.
 
V prvom rade rezort obrany počíta s tvorbou záloh na princípe dobrovoľnosti. V praxi to znamená, že zálohy budú aj naďalej vytvárané občanmi, ktorí skončia služobný pomer profesionálneho vojaka, služobný pomer v ozbrojených zboroch a záchranných zboroch a občanmi, ktorí vykonali základný vojenský výcvik v rámci dobrovoľnej vojenskej prípravy. 
 
Druhý variant je založený na princípe povinnosti. Reaguje na situáciu, že o štátnu službu profesionálneho vojaka a o dobrovoľnú vojenskú prípravu nebude dostatočný záujem a počet vojakov v zálohe klesne pod hranicu, kedy nebude možné zabezpečiť doplnenie ozbrojených síl vojakmi v zálohe. V tomto prípade bude potrebné rozhodnutím prezidenta na návrh vlády vykonať odvod registrovaných občanov a následne s nimi vykonať povinnú vojenskú prípravu (nejde o obnovenie povinnej vojenskej služby). A vojakov v zálohe vybraných vojenských odborností  bude na základe nariadenia vlády potrebné povolať na mimoriadne cvičenie.
 
Na Slovensku je v súčasnosti 518.000 vojakov v zálohe a 450.000 registrovaných občanov.
 
Ministerstvo obrany SR dnes na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády SR predložilo viacero materiálov, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej repubuliky a bezpečnosti jej občanov. Vychádzajú tak z Programového vyhlásenia vlády SR, ako aj programu Slovenskej národnej strany.
Scroll to Top