Bratislava hostí medzinárodnú konferenciu Vojenskej polície

V Bratislave sa v týchto dňoch koná Medzinárodná konferencia riaditeľov Vojenskej polície 2019. Predmetom rokovaní celkovo 37 delegácií sú najmä súčasné, ako aj budúce bezpečnostné výzvy v neustále sa meniacom operačnom priestore.
 
„Je pre nás skutočne česť po prvýkrát hostiť rokovania vo formáte, ako sa nám podarilo v prípade tejto konferencie,“ uviedol plk. Michal Migát, riaditeľ slovenskej Vojenskej polície a zároveň hostiteľ medzinárodnej konferencie. Ako ďalej doplnil, ide o jedinečnú príležitosť na výmenu skúseností, ako aj odborných poznatkov a spôsobilostí z oblasti Vojenskej polície.
 
Celkovo dvadsaťtri zo zúčastnených delegácií reprezentuje krajiny NATO. Okrem toho sa na zasadnutí zúčastňuje aj šesť delegácií z krajín programu Partnerstva za mier, ďalej zástupcovia šiestich organizácií v rámci NATO/EÚ, ako aj delegácie z Austrálie a Nového Zélandu. Medzinárodná konferencia bude v hoteli Park Inn Danube Bratislava pokračovať do 20. septembra 2019.