CAPABLE LOGISTICIAN 2019

Vo vojenskom výcvikovom priestore Drawsko – Pomorskie (Poľská republika) sa dňa 3. júna 2019 oficiálne začalo najväčšie medzinárodné logistické cvičenie CAPABLE LOGISTICIAN 2019 (CL19), na ktorom sa zúčastňuje 3421 cvičiacich  z 31 členských a partnerských krajín NATO a 11 organizácií. Týmto otváracím ceremoniálom začala hlavná časť cvičenia CAPABLE LOGISTICIAN 2019.

Na cvičení sa zúčastňuje 41 profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR, ktorí plnia logistické úlohy v rámci mnohonárodných integrovaných logistických jednotiek (MILU).

Úvodné slovo pred nastúpenými mnohonárodnými jednotkami predniesol riaditeľ Mnohonárodného centra pre koordináciu logistiky (MLCC) Praha, plukovník Daniel Zlatník. Úlohou cvičenia je zaistiť prehlbovanie štandardizácie, interoperability a činnosť štábov. Je to unikátne cvičenie svojím druhom a rozsahom, ktoré je zamerané na precvičovanie logistických spôsobilostí. Cvičenie je zamerané na preverenie logistických procesov riadenia, informačných tokov a nastavených postupov. Okrem výcviku nám teda poskytuje aj veľmi cenné informácie a vedomosti. S takouto mnohonárodnou spoluprácou bude možné dosiahnuť v budúcnosti výraznú efektivitu v operáciách MKM”.

Za hostiteľskú krajinu privítal účastníkov cvičenia plukovník Witold Bartoszek z Inšpektoriátu pre podporu ozbrojených síl Poľskej republiky. Nakoľko je podporovanie a udržanie hlavných síl v širšom spektre logistických spôsobilostí ekonomicky náročné, je medzinárodná spolupráca na tomto poli nevyhnutnosťou.

Scroll to Top