Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky má prvého slovenského riaditeľa

V centre výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky sa dnes uskutočnil slávnostný ceremoniál výnimočnej udalosti pre Slovenskú republiku. Funkciu veliteľa si po vymenovaní oficiálne prevzal prvý slovenský riaditeľ Kontrarozviedneho centra výnimočnosti NATO plukovník Martin Achimovič. Spoločne s týmto aktom tiež Centrum zároveň oficiálne rozšírilo zoznam svojich členských krajín o Spojené štáty americké. Aktuálne teda participuje v posilňovaní bezpečnostného prostredia, v schopnosti predvídať riziká a pružne reagovať na súčasné hybridné hrozby celkovo 11 členských krajín NATO. Na slávnostnom ceremoniáli v Poľsku sa zúčastnili aj minister obrany SR Peter Gajdoš a riaditeľ Vojenského spravodajstva gen. Ján Balciar.

Centrum od svojho založenia v roku 2016 úspešnou činnosťou a prínosmi aj naďalej nasleduje vysoko nastavené ciele a priority v kontrarozviednej oblasti. Spoločne s významnou podporou viacerých členských krajín a inštitúcií NATO dnes patrí medzi spevňujúce piliere v reakcii na súčasné variabilné a meniace sa bezpečnostné otázky a hrozby v regionálnom i medzinárodnom kontexte. Súdržnosť a efektivita tohto Centra je výsledkom úzkej spolupráce nielen medzi Poľskom a Slovenskom, ale aj súčinnosti všetkých krajín a subjektov, ktoré sú oporou pri účinnom vykonávaní zadaných zámerov.

Scroll to Top