Delegácia MV SR na národnej púti v Ríme


Dňa 8. septembra 2019 sa v Katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch nedeľnou svätou omšou o 13:00 začala 14. národná púť do Assisi a Ríma. Pod vedením vojenského ordinára, Mons. Františka Rábeka, do večného mesta putujú veriaci z Ozbrojených síl Slovenskej republiky, policajného zboru Slovenskej republiky, Finančnej správy Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Táto púť je ale výnimočná tým, že dnes, utorok 10. septembra ráno o 8:00 priletela na letisko v Ciampine ministerka vnútra Ing. Denisa Saková, PhD. v sprievode vikára pre duchovú službu v Policajnom zbore pplk. PaedDr. Jozefa Palubu spolu s jej delegáciou. Delegáciu Ministerstva vnútra privítal veľvyslanec Slovenskej republiky pre Taliansko, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici a policajný pridelenec Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
O 9:00 sa pani ministerka so svojim sprievodom zúčastnila svätej omše pre pútnikov v Bazilike svätého Petra v Ríme, v blízkosti pápežského oltára i hrobu svätého Petra, v týchto chvíľach sa pútnici aj s vládnou delegáciou prechádzajú vo vatikánskych záhradách. Delegácia sa plánuje zúčastniť výstavy Milana Rastislava Štefánika v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je akt kladenia vencov pri tabuli generála Milana Rastislava Štefánika. Poslednou dnešnou zastávkou pani ministerky je Bazilika svätého Klementa v Ríme, kde si uctí hrob i ostatky svätého Cyrila, patróna Slovákov i celej Európy.
V stredu 11. septembra sa pani ministerka zúčastní prehliadky Sixtínskej kaplnky, ktorá je súčasťou pápežského paláca vo Vatikáne, a ktorú dal postaviť pápež Sixtus V. v rokoch 1473 až 1486. Nachádzajú sa v nej fresky od renesančného génia Michelangela. Na tomto posvätnom mieste prebieha aj voľba pápeža. Hneď po prehliadke kaplnky sa pani ministerka zúčastní generálnej audiencie Jeho Svätosti pápeža Františka, po ktorej mu odovzdá aj svoj dar.
Pani ministerka so svojou delegáciou je po audiencii pozvaná do sídla Vatikánskej polície a prezrie si jej operatívne stredisko a stretne sa aj s jej predstaviteľmi. Nakoniec sa presunie do sídla Švajčiarskej gardy a zúčastní sa aj prehliadky historickej zbrojnice tohto útvaru, ktorý zabezpečuje čestnú stráž Jeho Svätosti i jeho ochranu. Hneď potom sa delegácia vráti do Bratislavy.

Scroll to Top