Deň rodín Dopravného krídla Kuchyňa


Tak ako už niekoľko rokov späť aj túto poslednú júnovú sobotu 29.6.2019 (sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov) pred prázdninami sa zišli rodiny profesionálnych vojakov i civilných zamestnancov Dopravného krídla Kuchyňa na guláši a opekačke, aby spoločne utužili medziľudské vzťahy. To všetko sa dialo pod patronátom veliteľa plk. Petra Prokopa a náčelníka štábu pplk. Tibora Féhera.
Kým minulé ročníky sa vojaci s rodinami stretávali v priestoroch leteckej strelnice, tzv. „béčko“, tak tentokrát to boli priamo priestory Dopravného krídla Kuchyňa. Za asistencie štábneho kaplána mjr. Slavka Ganaja, ktorý každoročne iniciuje túto akciu a za aktívnej spoluúčasti vedúceho staršieho dôstojníka Oddelenia riadenia operácii dk kpt. Romana Chibeľa, ktorý pripravil chutný guláš sa zišlo na vydarenej akcii viac ako 60 ľudí. Nechýbali okrem vojakov a civilných zamestnancov ich detičky, ale ani starí rodičia.
Celodenná akcia v priestoroch vojenského letiska pod vojenským stanom pri ohníku očarila detské tváre a vyvolala spokojnosť ich rodičov, ktorí vyjadrili vďačnosť i ochotu prísť aj nabudúce. Súčasťou pekného sviatočného dňa bola aj slávnostná sv. omša v miestnej vojenskej kaplnke sv. Jána Pavla II. v poobedňajších hodinách, ktorej sa účastníci dňa rodiny dk Kuchyňa aktívne zúčastnili.
 
 
Scroll to Top