Elitný žilinský 5. pluk mení podmienky pre vstup

Elitný žilinský 5. pluk špeciálneho určenia mení od pondelka 1. októbra 2018 podmienky pre vstup. Záujemcovia už nemusia spĺňať doteraz platnú dvojročnú podmienku výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka. Po novom sa bude môcť uchádzač o službu v 5. pluku špeciálneho určenia prihlásiť do najbližšieho výberu pre pluk hneď po absolvovaní základného výcviku. 

„Zmena tejto podmienky však v žiadnom prípade neznamená, že uprednostňujeme kvantitu pred kvalitou. Na každého príslušníka elitného žilinského pluku budú naďalej kladené vysoké fyzické a psychické nároky. Pretože v opačnom prípade by sme v náročných operáciách riskovali ich životy a to samozrejme nepripustíme. V 5. pluku môžu slúžiť iba tí najlepší z najlepších,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
Sme realisti, sledujeme demografický vývoj čo do kvantity, no s dôrazom na kvalitu. Súčasné podmienky nás posúvajú k progresívnym riešeniam. Vidíme zmysel v kratšej ceste od civila k vojakovi – špeciálovi. Na jednej strane si efektívnejšie pretvoríme na náš obraz iným druhom vojska nepoznačeného vojaka – nováčika, na druhej strane budeme v menšej miere zaťažovať iné druhy síl preskupovaním ich príslušníkov k silám pre špeciálne operácie,“ vysvetlil zmeny náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl genpor. Daniel Zmeko. 
 
„Od novelizácie nariadenia náčelníka generálneho štábu o výbere do 5. pluku špeciálneho určenia Žilina si sľubujeme vyššiu naplnenosť útvaru, a to tak pre zjednodušenie premiestňovacích procedúr úspešných absolventov výberov, ako aj v nepomernom zdynamizovaní prechodu čerstvého vojenského nováčika do radov pluku, resp. špeciálnych síl,“ doplnil veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia plk. Miroslav Gardlo. Ako ďalej uviedol od pondelka sa tiež predlžuje doba platnosti výsledkov výberu úspešných uchádzačov z dvoch na štyri roky. Zároveň bude možné do konca roka 2021 prijať uchádzača, ktorý splnil podmienky podľa predchádzajúceho nariadenia a nebol do funkcie v 5. pluku prijatý.
 
Najbližšie kolá výberov sa uskutočnia pravdepodobne v mesiacoch apríl a jún 2019. Bližšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke www.regrutacia.sk. Uchádzači sa môžu bližšie informovať aj v regrutačných skupinách v krajskom meste podľa svojho trvalého bydliska.

Scroll to Top