EPS aktívna na SEMfeste 2019

Už druhýkrát sa konal SEMfest 2019 na futbalovom ihrisku v dedinke Lenka (pri Tornali) v dňoch 4. – 7. júla 2019. V predchádzajúcich rokoch sa festival konal v Necpaloch pri Martine (2014 – 2017) a v Záriečí (do roku 2013). Hlavným organizátorom festivalu je občianske združenie Spoločenstvo evanjelickej mládeže v spolupráci s CZ ECAV Tornaľa a obcou Lenka.

Tohtoročnou hlavnou témou bol „Prameň“. Je ním myslený náš Pán Ježiš Kristus, ktorý chce, aby sme z Neho čerpali do našich životov.
Z bohatej ponuky seminárov, diskusií, prednášok, aktivít a iných činností si mohli návštevníci SEMfestu vybrať aj ponuky s policajnými a vojenskými duchovnými Do programu sa zapojili aj duchovní z ekumenickej pastoračnej služby.

Po sobotňajšej poobednej prednáške na tému ,,Dávid bojovník, Dávid kráľ“ generálny duchovný plk. Marian Bodolló zorganizoval Nočný pochod pre záujemcov, ktorých počet okolo 60 prevýšil očakávanie. Spolu vyniesli zástavu Slovenskej republiky, a po slovách Žalmu 121, modlitbe za Slovensko a Otčenáši zaspievali slovenskú hymnu.

Riaditeľ Úradu EPS MV SR plk. Milan Petrula prednášal o nebezpečných spoločenstvách, sektách a ich praktikách za ktoré sa skrývajú a tak získavajú ľudí do svojich radov. Upozornil na praktiky  siekt a nebezpečných spoločenstiev na Slovensku aj vo svete a na úvod bolo odprezentované video z hromadnej samovraždy z roku 1978 v Jonestowne, pri ktorej prišlo o život 909 členov.

Vojenský duchovný z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika kpt. Viktor Sabo diskutoval na tému „Medzi vojakmi“.

Policajná duchovná z Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach mjr. Jana Tabačková hovorila o samovraždách a útekoch mladých ľudí a spolu s pripravenou prezentáciou ukazovala hlavné dôvody a tiež štatistiky týchto útekov a nešťastí. V prezentácii apelovala na hodnotu života, a ukázala, že každý problém je riešiteľný. Nesmie sa bagatelizovať, ak niekto hovorí o samovražde, alebo o radikálnom riešení svojich problémov. Život je vzácny dar a Pán Boh je nám vždy nablízku.
Ukážky činnosti odboru služobnej hipológie Prezídia Policajného zboru predviedol Dorman du Puy 6 – 11. ročný služobný kôň z Oddelenia jazdnej polície Košice. Toto oddelenie pôsobí hlavne preventívne nad dodržiavaním verejného poriadku a bezpečnosti. Služobné kone musia zvládať veľmi náročné situácie. Nesmú sa báť preskočiť cez oheň, musia byť pokojné aj pri sirénach a húkačkách či výbuchoch. Nesmú sa zľaknúť a splašiť ak do nich sú hádzané rôzne predmety, alebo ak v blízkosti ich hlavy kričí rozbúrený dav či lietajú rôzne predmety.
Ukážka činnosti Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva PZ Banská Bystrica bola jedna z najzaujímavejších. Bola simulovaná policajná akcia chytanie zločinca v unikajúcom aute a tiež jeho spacifikovanie a odvedenie s putami na rukách do policajného auta.

Návštevníci SEMfestu si po prezentáciách Polície mohli pohladkať a odfotiť sa s policajným koňom, mohli si pozrieť zblízka policajné autá, nasadnúť si do nich a tiež na vlastné oči a na vlastnej koži si mohli vyskúšať aj ,opilecké´ okuliare a skúšať s nimi zodvihnúť predmet či prejsť slalomovú dráhu. Po vydarených ročníkoch s prítomnosťou duchovných zo silových zložiek ostáva dúfať, že sa z toho stane pekná tradícia aj v budúcnosti.

Scroll to Top