EPS na VI. ročníku Evanjelických cirkevných dní

Pomaly sa stáva tradíciou , že na Evanjelických cirkevných dňoch (ECD), ktoré organizuje každé dva roky v niektorom z významných miest Slovenska Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,  nesmie chýbať Ekumenická pastoračná služba (EPS).  Ústredie EPS v OS SR a OZ SR považuje tieto dni za dôležité z hľadiska šírenia dobrého mena ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR na verejnosti a medzi veriacimi cirkví, ktoré vysielajú svojich duchovných do štruktúr ozbrojených zložiek nášho štátu.  Typickým vkladom do celkového programu tohto festivalu veriacich najväčšej protestantskej cirkvi na Slovensku  je príprava tzv. vojenského guľášu, na ktorého kvalitu i servis v podaní príslušníkov OS SR  si už účastníci podujatia zvykli a tešia sa z tejto služby našich vojakov.
No nielen v perfektom zvládnutí náročnej úlohy prípravy a vydania stravy, ktorú v posledný júnový deň vo Zvolene z daru Evanjelickej diakonie a pod vedením Ústredia  EPS zabezpečoval útvar Veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene, je sila dobrej propagácie ozbrojených zložiek. Vojaci aj policajti spolu s EPS vedia brilantne využiť i iné, sofistikovanejšie metódy k šíreniu „dobrej vôle“ medzi ľuďmi. Na nádvorí Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene boli postavené dva stany jeden patril EPS a druhý Regrutačnej  skupine v Banskej Bystrici,  mali za cieľ „premosťovať“ pomyselný rozdiel medzi civilnými a štátnymi povolaniami.  
EPS popri propagačnej práci organizovala pre záujemcov z radov účastníkov VI. ECD aj niektoré dielčie aktivity napr. Pochod na Pustý hrad s krátkou pobožnosťou pod vedením riaditeľa Úradu EPS Ministerstva vnútra SR pplk. Milana Petrulu, s ukážkami hasičskej dovednosti či práce s policajným psom, k tomu dostali i fundovaný výklad o histórii Pustého hradu. Vo večerných hodinách sa mohli účastníci VI. ECD zúčastniť na prezentácii vojenskej i policajnej duchovnej služby a vypočuť si prednášku o pôsobení gen. Milana Rastislava Štefánika pri utváraní československých légií v zahraničí, ktoré mali ohromný ohlas a významne podporili vznik prvej Československej republiky.
Pred záverom sobotného dňa ponúkli  pracovníci EPS účasť na modlitbovej pobožnosti. Na nej sa v ekumenickom duchu modlilo niekoľko desiatok  účastníkov za jednotu a spolupatričnosť medzi veriacimi ECAV na Slovensku i kresťanmi všeobecne a po kázni generálneho duchovného  OS a OZ SR plk. Marian Bodolló, ktorý hovoril o zhubnom vplyve hnevu a o spoločenskej klíme zasiahnutej nenávisťou a nepriateľstvom medzi ľuďmi, preukázali vďačnosť za terajšiu slobodu i osloboditeľom s pod poroby fašistickej diktatúry položením kytíc k pamätníkom na Námestí SNP vo Zvolene.
 

Scroll to Top