EPS sa aktívne zúčastnila a podporila SEMFEST

SEMFEST je štvordňový festival pre mladých ľudí, ktorých spája viera v Ježiša Krista. Hlavným organizátorom festivalu je Spoločenstvo evanjelickej mládeže. V tomto roku bol od 5.7. do 8.7.2018 v Lenke pri Tornali.

Na tomto festivale okrem vystúpení rôznych hudobných zoskupení,  či spevákov boli semináre s rôznou tematikou, workshopi a diskusné stany, kde bolo možné sa zapojiť do diskusie, alebo prípadne položiť svoju otázku.  V rámci festivalu bol vytvorený priestor pre malé deti s ich programom. Stan ekumenickej pastoračnej služby bol na tohtoročnom festivale použitý ako modlitebný stan. Bol tu priestor pre osobné, či spoločné modlitby. 

Duchovní EPS prednášali v rámci programu. V piatok 6.7. 2018 mal duchovný EPS kpt. Ondrej Rišiaň – dekan Veliteľstva pozemných síl seminár s názvom Duchovný boj. Zameral sa v tejto téme na boj s jednotlivými hriechmi. V piatok mal seminár aj generálny duchovný Marian Bodollo. Jeho seminár mal názov „Extrémizmus.“  V rámci semináru upozornil na nebezpečenstvo rôznych extrémistických hnutí, ktoré pôsobia aj na Slovensku. V diskusii, ktorá nasledovala po seminári sa ukázalo, že na Slovensku sa objavujú nové formy extrémizmu, ktoré sa nedajú kvalifikovať ako ľavicový, pravicový, ekologický, či náboženský extrémizmus. Diskusia ukázala na dôležitosť varovania mladých ľudí na nebezpečenstvo, ktoré plynie z hlásania sa, alebo podporovaniu všetkých druhov extrémizmu.

Na druhý deň (7.7.2018) bola téma zameraná na mužskú spiritualitu a cnosti, ktoré sú typické pre mužov. Generálny duchovný poukázal na dôležitosť výchovy chlapcov a ich vedenie k tomu, aby boli mužmi, ktorí majú v sebe hodnoty a cnosti, ktoré by muži mali mať. V prednáške sa zameral na výchovu chlapcov v mestskom štáte Sparta. Spoločne účastníci semináru uvažovali o tom, ktoré prvky výchove by bolo dobré a vhodné realizovať aj dnes. Rovnako diskusia po tomto semináru poukázala na dôležitosť tejto témy. V rámci diskusie bolo nastolená otázka o pôsobení kresťana v ozbrojených silách a úlohe kresťana v čase vojenského konfliktu. Generálny duchovný na príklade a živote biblického kráľa Dávida, ktorý na jednej strane bol zbožný kráľ a na druhej strane ochraňoval svoj ľud vo vojenských konfliktoch, poukázal na hodnotu obetovania sa pre dobro a záchranu svojich blízkych.

Scroll to Top