Formačný týždeň kňazov ordinariátu


V dňoch 9. – 13. apríla 2018 sa v prešovskom exercičnom dome pátrov Jezuitov uskutočnila pravidelná formácia kňazov a diakonov Ordinariátu Ozbrojených síl, ozbrojených a záchranných zborov a finančnej správy Slovenskej republiky.

Obsah prvých dvoch dní formácie bol zameraný na oblasť posvätnej liturgie. V utorok sa kňazi zaoberali tretím typickým vydaním Rímskeho misála. V stredu kňazi a diakoni slávili v prešovskej Katedrále svätého Jána Krstiteľa Božskú liturgiu nášho otca svätého Jána Zlatoústeho a pred týmto slúžením absolvovali prednášku z východnej liturgie a spirituality. Vo štvrtok sa auditóriu venoval profesor Bauer z pápežskej univerzity Sancta Croce, ktorý je zároveň poradcom Kongregácie pre biskupov, ktorá sa zaoberá aj vojenskými ordinariátmi. Profesor venoval tri prednášky na tému fungovania vojenských ordinariátov po právnej stránke.

Permanentná formácia kňazov je nevyhnutná pre ich čo najúčinnejšiu službu veriacim, ku ktorým sú kňazi poslaní. V Ordinariáte sa takáto formácia uskutočňuje dva krát do roka v trvaní piatich pracovných dní. Potreba pravidelnej formácie duchovných Ordinariátu ako aj permanentná formácia kléru je aj v súčasnosti nesmierne potrebná a nevyhnutná.

Scroll to Top