Formačný víkend v Bardejovských Kúpeľoch

Počas posledného novembrového víkendu, v dňoch 23. – 25. novembra 2018, sa Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch otriasalo pod váhou príslušníkov Finančnej správy. Nie, nepriviedol ich sem rozkaz na kontrolu registračných pokladníc ani výkon dozoru z oblasti colnej alebo daňovej. Osemnásť príslušníkov spolu so svojimi rodinami, dohromady 45 ľudí, sa tu zišlo na pozvanie colníckeho duchovného Radoslava Takáča, aby sa počas spomínaného víkendu pod vedením hosťa Mgr. Marcela Jurča, správcu Univerzitného pastoračného centra v Košiciach, pripravilo na prežitie adventného obdobia a príchod Božieho Syna na túto zem. Tri prednášky na tému: „Dnes chcem zostať v tvojom dome“ boli vhodne doplnené piatkovou adoráciou a sobotňajším  zábavným večerným programom, ktorý si pre svojich rodičov nachystali deti pod vedením animátorky Moniky. Divadielko, zo života sv. Matúša, ktoré si deti nacvičili, posilnilo nosnú tému víkendu. Film „Chatrč“ vybraný hosťom, umocnil túžbu po Kristovej prítomnosti nielen v našich rodinách, ale aj našu túžbu po nebeskej domovine. Na záver akcie sa vznieslo „Teba Bože chválime“, ako poďakovanie za prekrásny víkend strávený v blízkosti Krista a blížnych. Po dobrom obede sa všetci rozišli domov tešiac sa na nasledujúcu akciu zo strany Referátu duchovnej služby pre príslušníkov Finančnej správy SR.
 
Scroll to Top