Hejce 2019

Drahé smútiace rodiny, excelencie, páni ministri, generalita Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Maďarska, ctené dámy, vážení páni, bratia biskupi,

Pred  trinástimi rokmi sa naši vojaci vracali z Kosova, z krajiny, kde splnili svoje úlohy a pomáhali strážiť krehké prímerie. Splnili si čestne svoju povinnosť a všetci ich už doma čakali. Žiaľ, nedoleteli. Letecká tragédia smútkom a bolesťou zasiahla celé Slovensko. Po tom štvrtkovom večere nastal Black Friday, ale skutočný čierny piatok s bolesťou a ranami, ktoré príbuzných v tejto pozemskej časnosti stále bolia. Dnešná spomienková udalosť nám ostatným však pripomína padlých vojakov novodobej histórie aj v miestach iných operácií- Iraku, Afganistane, Cypre.
Tá nenahraditeľná strata spôsobila, že sa už nikdy domov nevrátia manželia, manželky,  otcovia, mamy,  synovia a dcéry, priatelia, súrodenci, kolegovia… dnes tu teda nie sme preto, aby sme hovorili o nezahojených ranách, ale chcem vám pozostalým rodinám povedať, že v tejto bolesti stojíme pri vás. Spolu s Vami je nám ťažko a prázdno po niekom, koho sme poznali.
A v tomto všetkom povzbudzujem vás aj nás ostatných, že v ťažkých chvíľach života platia slová Žalmu 46: ,,Boh nám je útočisťom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím, Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov!
Naši vojaci sa tak zaradili k tým postavám, ktoré tesne pred alebo na prahu domova zomreli a do tej povestnej zasľúbenej zeme nikdy nevošli. Ako napríklad aj M.R.Štefánik, ktorého 100- výročie tragickej smrti si tohto roku pripomíname. Prešli však z tohto brehu na onen, ktorý je nami ešte nedovidený, no ktorý je už veriacim v Krista Pána dosiahnutí.  Chcem teda na záver povedať – ak v ten povestný večer ste sa ich nemohli dočkať, tu vyjadrujem nádej, že oni vás už čakajú. A bude to stretnutie v duchu Pánových slov: ,,Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh bude s nimi, zotrie im každú slzu z očú a smrti už viac nebude, ani smútku, ani plaču, ani bolesti už viac nebude, lebo prvotné veci sa pominuli.“

*príhovor generálneho duchovného EPS zaznel na pietnej spomienke 19.1.2019 v Hejciach

Scroll to Top