Hlavní vojenskí kapláni z celého sveta v univerzitnom meste Krakow

Každoročne sa koncom januára a začiatkom februára koná Medzinárodné stretnutie hlavných vojenských kaplánov. Jeho 30.ročník sa uskutočnil v dňoch 28.1. – 1.2.2019 v starobylom univerzitnom meste Krakow v Poľsku. Nakoľko má Krakow skutočne bohatú históriu, a ešte silnejšiu prítomnosť,  aspoň pár vetami o nich. Krakow je hlavné mesto Malopoľského vojvodstva. Leží na hornom toku rieky Visla. Je to všeobecné centrum južného Poľska. Má rozlohu 326,85 km², žije tu 767 348 obyvateľov a v metropolitnej oblasti viac ako 1,7 milióna (2017).

Staré mesto je charakteristické početnými historickými stavbami (komplex stredovekých a renesančných budov Starého Mesta, kráľovský zámok Wawel, Sukiennice, židovská štvrť Kazimierz…). Mesto je sídlom Jagelovskej univerzity a poľskej Akadémie vied. Spomínaná Jagelovská univerzita  je prvá univerzita na území Poľska, druhá najstaršia v strednej Európe. Založil ju roku 1364 Kazimír Veľký podľa vzoru bolonskej univerzity a padovskej univerzity. Roku 1400 ju obnovil Vladislav Jagelovský podľa vzoru parížskej univerzity. V 15. storočí a 16. storočie bola Jagelovská univerzita hlavným humanistickým strediskom v strednej Európe a nadobudla medzinárodný význam.

Najväčší rozkvet dosiahla na nej matematika, astronómia a niektoré humanitné disciplíny. Študovalo na nej veľa cudzincov, hlavne z Uhorska (najmä zo Slovenska), z Česka a Nemecka. Založenie Jagelovskej univerzity bolo významným medzníkom v rozvoji poľskej filozofie. Na tejto univerzite študoval aj napríklad bývalý pápež Ján Pavol II. a Mikuláš Kopernik. Okrem nich sa s mestom Krakow spájajú aj mená Oskar Schindler (1908 – 1974), nemecký továrnik, záchranca 1 200 Židov pred holocaustom, Roman Polański (* 1933), režisér, scenárista, filmový a divadelný herec, filmový producent alebo Czesław Miłosz (1911 – 2004), básnik, spisovateľ, akademik, a prekladateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru.

Konfesionálne zastúpenie stretnutia kaplánov býva vždy veľmi pestré. Stretávajú sa kresťania pravoslávni, rímsko a gréckokatolícki, anglikáni,  protestanti, moslimovia, židia a tohto roku pribudol aj budhista. Úvodný galavečer začal v slávnostných rovnošatách, kde bol predstavený program aj hlavní organizátori.
Poľská duchovná služba má tri ordinariáty- katolícky, evanjelický a pravoslávny. Aby bola organizácia plynulá, bola zastrešená len jedným z nich –  katolíckym ordinariátom.

Téma tohtoročnej konferencie bola ,,Pastorálna starostlivosť o vojakov- medzi slávou minulosti a výzvami budúcnosti.“ Ako jedna z odpovedí na ňu bola prednáška Bezpečnostná situácia pozdĺž východných hraníc NATO od brigádneho generála Jaroslawa Waclawa Kraszewskeho, ktorý povedal: ,,Nesiete so sebou silné spirituálne posolstvo, ale aj etiku Desatora. Práve v hybridnej vojne môžete pomáhať rozlišovať dobré od zlého, definovať pravé hodnoty a ukázať vojakom, odkiaľ môžu čerpať silu.“  Bola v tom nielen určitá výzva, ale najmä povzbudenie pre kresťanských kaplánov nevzdať sa svojich pozícií. Nie sú to len samotní vojaci, ktorých máme pred sebou. Sú to rodiny, ktoré očakávajú podporu miestnej cirkvi, z ktorých profesionálni vojaci pochádzajú. 

Druhým príspevkom bola téma  Pastorálna starostlivosť a vodcovstvo kaplánov a ich veliteľov  od generálporučíka v zálohe Lorena Rena. Okrem výziev kaplánov to boli jeho mnohé osobné svedectvá ako aj skúsenosť práce s kaplánmi.  Záverečná prednáška generálmajora Piotra Patolonga súvisela s historickým prierezom misií poľských kaplánov od pádu Varšavskej zmluvy. Aby sa o spiritualite len nerozprávalo, prirodzenou súčasťou boli ranné modlitby protestantov, omše rímskych katolíkov na zámku Wawel, utrenia pobožnosť pravoslávnych.

Okrem dní naplnených prednáškami, diskusiami v pracovných skupinách, to bolo spojené aj s prehliadkou  miestnych pamätihodností, židovskej štvrti Kazimierz a bane Wieliczka. 
Posledný deň je vždy spojený s vyhodnocovaním,  prípravami k aktivitám v danom roku ale aj plánovaním úloh na ďalší rok týkajúcich sa hlavných kaplánov, ich spolupracovníkov, ale aj všetkých slúžiacich v zbrani.

Budúci rok sa stretnutie uskutoční v Nemecku.

* Prvé stretnutie sa uskutočnilo vo februári 1990 a EUCOM (The United States European Command) koordinovalo konferenciu pre generálnych duchovných, ordinárov a generálnych vikárov duchovných služieb členských krajín NATO v Stuttgarte. Úlohou vtedajšej konferencie bolo napomôcť spolupráci a vzájomnej komunikácii medzi duchovnými počas spoločných operácii NATO. V nasledovných rokoch sa konferencia dvakrát rozšírila – najprv na Americko-európsku konferenciu predstaviteľov duchovných služieb, potom na Medzinárodné stretnutie hlavných predstaviteľov vojenských duchovných služieb (IMCCC – International Military Chief of Chaplains Conference).
 

Scroll to Top