Aktuality z Leteckých opravovní Trenčín

Ľubomír Galko rokoval s ruskými partnermi o spolupráci, uzavrel dohodu

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Leteckých opravovní Trenčín, a.s. Ľubomír Galko úspešne zavŕšil proces uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb pre konštrukčno – technologickú podporu generálnych opráv (KTSR) vrtuľníkov typu Mi-8 / Mi-17 konštrukčnej kancelárie spoločnosti NCV Mil a Kamov. Zmluva bola podpísaná 6. novembra 2020 v Moskve medzi spoločnosťou JSC Russian Helicopters zástupcom generálneho riaditeľa …

Ľubomír Galko rokoval s ruskými partnermi o spolupráci, uzavrel dohodu Read More »

Na trenčianskom letisku sa testovalo na COVID-19

Aj my, ako strategický podnik Ministerstva obrany SR, sme sa tento víkend zapojili do celoplošného testovania Covid-19. Testovanie prebehlo na našom trenčianskom letisku formou Drive-Thru a bolo primárne určené pre obyvateľov, ktorí sa na testovanie nemohli dostaviť inak ako autom. Teda pre ľudí s určitým hendikepom, seniorov, ženy s tehotenským preukazom či rodiny s malými deťmi. Spolu bolo na …

Na trenčianskom letisku sa testovalo na COVID-19 Read More »

Dve viacúčelové prepravné lietadlá L-410 na revízii v LOTN

V mesiaci október sme z vojenského útvaru Kuchyňa dopravili dve viacúčelové prepravné lietadlá L-410, na ktorých bude vykonaná revízia. Jednotlivé práce budú prebiehať v štyroch etapách. V prvej etape sa vykonáva nivelácia a demontáž techniky z vojenského útvaru, prevoz lietadla do podniku LOTN a revízia R1 podľa výrobcom schválenej dokumentácie. Taktiež sa predloží správa o technickom stave lietadla. V ďalšej etape bude prebiehať demontáž …

Dve viacúčelové prepravné lietadlá L-410 na revízii v LOTN Read More »

Odberné miesto pre testovanie Covid-19 na trenčianskom letisku

Letecké opravovne Trenčín v rámci spoločenskej zodpovednosti ponúkli svoje letisko Trenčín ako odberné miesto pre testovanie Covid-19. Testovanie bude prebiehať formou „Drive In“, ktoré bude prioritne určené obyvateľov s určitým hendikepom, ktorí sa nemôžu na testovanie dostaviť inak ako s autom. Ľudia s hendikepom, v seniorskom veku, ženy s tehotenským preukazom a rodičia s deťmi v kočíkoch budú vybavení prednostne.

Na výstave ModelCon sme odovzdali cenu Leteckých opravovní Trenčín

Dňa 1. februára sa v Trnave konal prvý ročník medzinárodnej výstavy a súťaže plastických modelov a miniatúr s názvom ModelCon. Spolu súťažilo 826 modelov v 25 kategóriách. Z tohto množstva bolo 138 modelov v 6 detských a juniorských kategóriách a stretlo sa tu celkovo 45 detí a juniorov. Spolu s cca 180 modelmi, nesúťažne prezentovanými na klubových stoloch …

Na výstave ModelCon sme odovzdali cenu Leteckých opravovní Trenčín Read More »

CERTIFIKAČNÝ AUDIT – AR MAK

V termíne od 13. do 17. januára 2020 sa v LOTN konal recertifikačný audit od spoločnosti AR MAK. Audit bol zameraný na dve oblasti. Prvou bola recertifikácia už existujúceho systému údržby vrtuľníkov typu Mi 8MT (Mi-17) a Mi-8MTB-1 (Mi-17-1V), ktorú v LOTN vykonávame od roku 2011. Druhou oblasťou bola nová certifikácia a následné doplnenie certifikátu …

CERTIFIKAČNÝ AUDIT – AR MAK Read More »

Mikuláš prišiel pozrieť aj najmenších

7. decembra 2019 sa v priestoroch Leteckých opravovní Trenčín, a.s. konala tradičná mikulášska akcia, ktorej sa zúčastnilo približne 70 detí. Pre najmenších sme pripravili zaujímavý program, ako napríklad divadelné predstavenie s názvom Ako namaľovať dúhu alebo tvorivé dielne, v ktorých si deti mohli vyrobiť ozdoby na vianočný stromček. Samozrejme, nemohol chýbať ani Mikuláš s anjelom a čertom rovnako ako rozdávanie …

Mikuláš prišiel pozrieť aj najmenších Read More »

Letecké opravovne Trenčín oslávili 70 rokov

Mesiac október sa niesol v duchu osláv 70. výročia založenia Leteckých opravovní Trenčín. Začiatkom mesiaca si vedenie spoločnosti počas slávnostného obeda pripilo na 70 rokov fungovania LOTN spoločne so zamestnancami podniku. Počas príhovoru generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Vladimír Šimanský vyjadril vďaku všetkým bývalým aj súčasným zamestnancom spoločnosti za roky práce, ktoré odviedli v prospech Leteckých opravovní Trenčín. …

Letecké opravovne Trenčín oslávili 70 rokov Read More »

Scroll to Top