Aktuality z Leteckých opravovní Trenčín

LOTN, a.s. a Podnikový výbor ZO SOZ ZO sa dohodli na uzatvorení novej Kolektívnej zmluvy

Uzavretiu predchádzalo kolektívne vyjednávanie, ktoré trvalo približne pol roka. Výsledkom kolektívneho vyjednávania je Kolektívna zmluva, ktorá odráža reálne možnosti zamestnávateľa a zároveň plní funkciu nadštandardu pre zamestnancov voči Zákonníku práce. Sociálny zmier je tak dôležitý, ako pre odborovú organizáciu, tak aj pre zamestnávateľa. Zamestnávateľ tým vysiela signál voči svojim zamestnancom, že ľudský faktor je najdôležitejšou súčasťou každej spoločnosti a nie je ničím nahraditeľný, zvlášť v tak špecifickom pracovnom prostredí ako je letectvo“ uviedol predseda predstavenstva a CEO JUDr. Martin Dušanič.

Vyhrali sme tender na opravu litovského lietadla L- 410

Leteckým opravovniam Trenčín sa podarilo vyhrať ďalšiu zákazku v medzinárodnom tendri. Tentokrát na vykonanie generálnej opravy lietadla L-410 UVP vo vlastníctve Ozbrojených síl Litovskej republiky. Ide tak o ďalší úspech štátnych leteckých opravovní po minuloročnom úspechu v medzinárodnej súťaži na generálne opravy vrtuľníkov pre NATO.

Scroll to Top