Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách v Katedrále sv. Šebastiána


Na Kvetnú nedeľu 14. apríla 2019 sa zástupcovia mládeže z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a z policajných škôl zúčastnili na stretnutí s ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom. Podujatie sa konalo vo vojenskej katedrále sv. Šebastiána v Bratislave- Krasňanoch
V uniformách  a s ratolesťami v rukách vstúpili v liturgickom sprievode do chrámu, aby spolu s ordinárom, kaplánmi z Ozbrojených síl a s ostatnými farníkmi oslávili Kvetnú nedeľu, ktorá je spomienkou na slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema. Spolu s prítomnými veriacimi sa aktívne zapojili do liturgického slávenia. Na konci sv. omše odovzdal ordinár František Rábek prítomným študentom preklad nového apoštolského listu pápeža Františka. Program pokračoval po sv. omši obedom  a priestor dostali aj individuálne rozhovory študentov v uniformách s ordinárom. V slávení Kvetnej nedele pokračovali aj v popoludňajších hodinách účasťou na pobožnosti Krížovej cesty, ktorú viedol  dekan vojenskej farnosti sv. Jany z Arku v Liptovskom Mikuláši kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš HUĎA SchP. Bola zameraná na prežívanie reality Božieho milosrdenstva, ktoré sa naplno zjavilo v osobe trpiaceho Krista na kríži. Po Krížovej ceste nasledoval slávnostný organový koncert, na ktorom odzneli ukážky z bohatého pôstneho repertoáru organového skladateľa a virtuóza Marcela Duprého. Na záver stretnutia  priblížil otec ordinár históriu vojenskej katedrály a prítomných obdaroval malou pozornosťou.
Text: dekan AOS
Foto: archív
Scroll to Top