Dve viacúčelové prepravné lietadlá L-410 na revízii v LOTN

V mesiaci október sme z vojenského útvaru Kuchyňa dopravili dve viacúčelové prepravné lietadlá L-410, na ktorých bude vykonaná revízia.

Jednotlivé práce budú prebiehať v štyroch etapách. V prvej etape sa vykonáva nivelácia a demontáž techniky z vojenského útvaru, prevoz lietadla do podniku LOTN a revízia R1 podľa výrobcom schválenej dokumentácie. Taktiež sa predloží správa o technickom stave lietadla.

V ďalšej etape bude prebiehať demontáž celkov a agregátov, ktoré sa následne budú preskúšavať a opravovať. Rozpracuje sa odstránenie náteru a montážne práce, oprava draku lietadla a interiéru, tak isto ako čalúnnické práce. Tieto práce sa ukončujú v tretej etape a dodávajú sa nové agregáty a prístroje, u ktorých nie je možné predĺžiť technický rezurz alebo technický život. Zároveň sa vykonáva generálna oprava 2 kusov leteckých motorov a 2 kusov vrtúľ.

V poslednej, štvrtej etape sa ukončujú montážne práce a zhotovuje sa vonkajší náter, ktorý má šedo-šedú kamufláž. Tiež sa ukončujú práce vyplývajúce zo správy o technickom stave lietadla, vykonáva sa funkčné preskúšanie, nivelácia a zálet lietadla po vykonanej revízii.

Taktiež sme sa zaviazali plniť požiadavky slovenského obranného štandardu SOŠ AQAP 2110:2017, požiadavky NATO na overenia kvality pri návrhu, vývoji a výrobe. Zároveň Ministerstvo obrany Slovenskej republiky požiada o vykonanie štátneho overenia kvality ÚOŠKŠOK v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov.

Plánované ukončenie revízií je v mesiacoch júl a september.

Scroll to Top