Letecké opravovne Trenčín sa zúčastnili medzinárodnej výstavy Adriatic Sea Defense & Aerospace v Splite

10 – 12. apríla 2019 sa konal v chorvátskom Splite 5. ročník výstavy ASDA 2019. Výstava bola oficiálne otvorená prejavom predsedom vlády a ministrom obrany Chorvátskej republiky, pred viac ako 500 oficiálnymi hosťami.

Výstavy sa zúčastnilo 180 firiem z 26 krajín, medzi ktorými boli aj Lockheed Martin, Saab AB, Bell alebo Elbit. Vzhľadom k významu veľtrhu, nechýbali medzi vystavovateľmi aj Letecké opravovne Trenčín. Pre zástupcov obranného priemyslu je ASDA vynikajúcou príležitosťou nielen na prezentáciu, ale aj na nadviazanie kontaktov so zahraničnými partnermi, vďaka ktorým môžeme posilniť svoju šancu na zahraničných trhoch.

   

 

Scroll to Top