Minister Gajdoš odovzdal vojakom modernizované bojové vozidlá pechoty

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes v priestore Prevádzky špeciálneho skúšobníctva Lieskovec spoločnosti Konštrukta Defence v Dubnici nad Váhom odovzdal vojakom do užívania 21 kusov modernizovaných bojových vozidiel pechoty v dvoch verziách. Určené sú pre prápor ISTAR a pre mechanizované jednotky. Vozidlá symbolicky prevzal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko.
 
„Od samého začiatku deklarujeme potrebu modernizácie našich ozbrojených síl a toto je jeden z krokov, ktorým tento náš záväzok reálne plníme. Životnosť bojových vozidiel pechoty sme ich modernizáciou predĺžili minimálne o ďalších 20 rokov, pričom nové vozidlá tohto typu by nás stáli niekoľkonásobne viac ako toto riešenie, ktoré sme zvolili,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako vysvetlil, modernizácia jedného vozidla pre prápor ISTAR bola v hodnote 1,1 milióna eur a 1,5 milióna eur pre mechanizované jednotky.
 
Podľa generálneho tajomníka Služobného úradu MO SR Jána Hoľka je táto modernizácia reálnym napĺňaním Dlhodobého plánu rozvoja a výstavby. “Tu je vidieť výsledok našej snahy, že dnes sme vojakom odovzdali 21 modernizovaných vozidiel. Teší ma, že tento projekt zrealizovali naše podniky a máme schopných a odborne pripravených ľudí,” povedal.
 
Náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Daniel Zmeko zdôraznil, že dnes prevzatá bojová technika bude plnohodnotne využitá na zvýšenie spôsobilostí práporu ISTAR, zvlášť prieskumnej roty, ktorá s touto technikou a jej špeciálnou výbavou, bude spĺňať požiadavky na vykonávanie prieskumu v súlade s výstavbou ťažkej mechanizovanej brigády. “Vozidlá pre mechanizované jednotky budú využité pre plnenie našich záväzkov, či už je to do predsunutej prítomnosti v Pobaltí, alebo výstavby bojových skupín,” vysvetlil. 
 
Aj v tomto prípade rezort obrany potvrdil, že podpora domáceho obranného priemyslu patrí k prioritám súčasného vedenia. Generálnym zhotoviteľom projektu, ktorý sa realizoval v dvoch etapách bola štátna firma Konštrukta Defence, a. s.. Jej generálny riaditeľ Roman Ušiak pripomenul, že projekt modernizácie vozidiel bol spracovaný podľa špecifikácie ozbrojených síl. “Následne bol spracovaný prototyp, ktorý prešiel kompletnými vojskovými skúškami, čím boli overené všetky požadované parametre a následne sme začali so sériovou modernizáciou,” povedal.
 
Z  počtu 21 modernizovaných bojových vozidiel, ktoré boli dnes odovzdané vojakom, je pre Prápor ISTAR v Prešove určených 11 kusov a pre mechanizované jednotky zvyšných 10 kusov. Celkovo  bude v rámci celého projektu zmodernizovaných 35 kusov bojových vozidiel pechoty, pričom časť z nich už bola vojakom odovzdaná na výcvik a prípravu ich spôsobilostí.
Scroll to Top