Minister P. Gajdoš na rokovaní V4: Základom úspechu nášho regiónu je spolupráca

Minister obrany Peter Gajdoš sa dnes v Budapešti zúčastnil na stretnutí ministrov obrany krajín Vyšehradskej skupiny. Spolu s ostatnými predstaviteľmi rezortov obrany sa zhodli na potrebe jednotných postojov a silnej vzájomnej regionálnej spolupráci, pričom rokovali aj o príprave na samit NATO 2018. Ten sa bude konať v júli tohto roka, počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. 
 
„Je vždy lepšie, ak ideme na samit prezentovať jednotný názor, pretože tak máme väčšiu šancu dosiahnuť konsenzus aj v širšom fóre. Uvedomujeme si, že základom úspechu nášho regiónu je spolupráca. Podporujeme navyšovanie investícií do obrany, modernizácie, ako aj zintenzívnenie spolupráce medzi NATO a EÚ. Rokovali sme tiež o transformácii výcvikovej aktivity v Iraku, v rámci ktorej pôsobia aj naši vojaci na nebojovú misiu, ktorá bude navrhnutá na blížiacom sa samite NATO,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš a zároveň dodal, že Slovensko aj naďalej podporuje prístup, ktorý venuje rovnakú pozornosť južnému, ako aj východnému krídlu NATO. 
 
Ministri obrany krajín V4 sa zhodli aj na potrebe zintenzívnenia spolupráce v rámci NATO aj EÚ. V prípade Európskej únie sa venovali jej novým obranným iniciatívam a tiež projektu vojenskej mobility, ktorého účastníkom sú všetky krajiny V4. Špeciálnu pozornosť venovali potrebe dopracovania pravidiel a riadenia rozpracovaných projektov PESCO. V tejto súvislosti minister obrany Peter Gajdoš vyzdvihol prvé úspechy slovenského projektu nepriamej palebnej podpory „EuroArtillery“ a opätovne ponúkol členom V4 možnosť priamo na ňom participovať. 
 
V súvislosti s nadchádzajúcim predsedníctvom Slovenska vo Vyšehradskej štvorke, ktoré po Maďarsku prevezme v júli 2018,  predstavil minister obrany SR Peter Gajdoš jeho priority. Ambíciou Slovenskej republiky bude koordinovať pozície členov V4 smerom k ďalšiemu prehĺbeniu spolupráce v rámci EÚ. V rámci programu je prioritou aj výmena skúseností krajín V4 s projektmi PESCO, spoločná ochrana vzdušného priestoru, ako aj príprava spoločnej bojovej skupiny V4. Tá bude v pohotovosti bezprostredne po slovenskom predsedníctve, teda v druhej polovici roka 2019.
Scroll to Top