Ministerstvo obrany bude nakupovať pohonné hmoty lacnejšie

Ministerstvo obrany SR bude nakupovať pohonné hmoty lacnejšie. Výhodnejšie ceny palív vyplývajú z výsledkov verejnej súťaže, ktorú rezort obrany zrealizoval formou elektronickej aukcie. Ceny benzínu a nafty budú v porovnaní s cenami pre ostatných veľkoodberateľov nižšie v priemere o 5 % za liter a v prípade leteckého paliva bude cena paliva nižšia o 8 % za liter. 
 
Verejná nadlimitná súťaž na dodávku pohonných hmôt bola vyhlásená v máji 2018 uverejnením vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj v európskom vestníku. Jej víťazom sa na základe najnižšej ponuky stala spoločnosť Slovnaft a.s., s ktorou bude uzatvorená rámcová dohoda na obdobie 4 rokov. Celkový finančný limit na zákazku je vo výške 41 200 680 eur s DPH. Palivá budú nakupované na základe aktuálnych požiadaviek a dostupnosti zdrojov. 
Scroll to Top