Ministerstvo obrany navrhne vláde obstarať 3D rádiolokátory z Izraela

Ministerstvo obrany SR odporučí vláde SR, aby uzatvorila medzivládnu dohodu na obstaranie 17 kusov 3D rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu so štátom Izrael. Návrh dnes predloží do medzirezortného pripomienkového konania.
 
K uvedenému záveru dospel 35-členný projektový tím zložený z odborníkov z ozbrojených síl a sekcie modernizácie. Navrhované riešenie je podľa ich odporúčania najvýhodnejšou ponukou z hľadiska ceny, kvality, ako aj možností pripojenia do národných a NATO systémov velenia a riadenia vypracovaného agentúrou NATO (NCIA – NATO Communications and Information Agency).
 
Bližšie detaily o projekte obmeny 3D rádiolokátorov Ministerstvo obrany SR poskytne v prípade odsúhlasenia návrhu Bezpečnostnou radou a vládou SR.
Scroll to Top