Ministerstvo obrany sa ohradzuje voči spochybňovaniu rozhodnutia o modernizácii ozbrojených síl v zmysle dlhodobého plánu

Ministerstvo obrany SR sa ohradzuje voči mediálnej kampani, ktorej cieľom je spochybniť rozhodnutie vedenia rezortu o spôsobe zabezpečenia ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Jej garantom sú Vzdušné sily Ozbrojených síl SR a v rámci systému NATINAMDS ju plne zabezpečujú 24 hodín denne 7 dní v týždni. Na tejto skutočnosti nič nemení rozhodnutie pokračovať v nevyhnutnej modernizácii ozbrojených síl v zmysle pripraveného Dlhodobého plánu rozvoja s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030, ktorý bude predmetom schvaľovania tak vo vláde, ako aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Z pohľadu modernizácie ide o najvýznamnejší dokument za posledných 25 rokov, pretože ako jediný obsahuje investičný plán. A teda pôjde o systémovú modernizáciu, nie o ad hoc nekoncepčné rozhodnutia, ako sme toho boli svedkami v minulosti. Rezort obrany v zmysle dokumentu počíta s dokončením modernizačných projektov vzdušných síl, či už ide o vrtuľníkové, alebo dopravné letectvo a tiež s riešením otázky podoby nadzvukového letectva. Prioritou je však jednoznačne modernizácia pozemného vojska, do ktorého sa desiatky rokov neinvestovalo napriek tomu, že je základom Ozbrojených síl SR. Zdôrazňujeme, že pri modernizácii ministerstvo obrany neuprednostňuje ani v jednom z projektov žiadneho výrobcu, postupuje transparentne v zmysle platnej legislatívy a rozhodnutia vlády SR. Je nám ľúto, že mediálnu kampaň spustili práve vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva obrany za MOST – HÍD Róberta Ondrejcsáka a už tradične „overené a zaručené“ informácie „nezávislých“ bezpečnostných analytikov, ktorí bez akejkoľvek zodpovednosti hodnotia procesy modernizácie ozbrojených síl. Zároveň pripomíname, že štátny tajomník je členom Kolégia ministra obrany SR, na ktorého rokovaní boli všetky strategické dokumenty konsenzom prijaté. Pre modernizáciu tak pozemných, ako aj vzdušných síl sú nevyhnutné zdroje, ktorých potrebu predložil rezort obrany v dlhodobom pláne. Ten je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní a len pre ilustráciu pripomíname, že na modernizáciu pozemného vojska je do roku 2030 potrebných viac ako 3 miliardy eur a na dokončenie modernizácie vzdušných síl a obmenu stíhacích lietadiel sú potrebné ďalšie viac ako 2,6 miliardy eur. V tejto súvislosti odmietame akékoľvek útoky, že ide o hazard, pretože ochrana vzdušného priestoru bude aj naďalej plnohodnotne zabezpečená. Práve naopak, ak by sme modernizáciu ozbrojených síl neriešili systémovo bola by ohrozená schopnosť ozbrojených síl garantovať obranu Slovenskej republiky a byť dôveryhodným partnerom pre spojencov.
Scroll to Top