Ministri obrany CEDC: Stredná Európa je v téme bezpečnosti jednotná

Štáty regiónu strednej Európy sú v téme obrany a bezpečnosti jednotné. Potvrdzujú to výsledky dnešných rokovaní ministrov obrany krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC). Dohodli sa na pokračovaní ďalšej spolupráce s dôrazom na posilňovanie reakcieschopnosti a prevenciu vzniku bezpečnostných hrozieb. V tejto súvislosti prerokovali aj možnosti prípravy ďalšieho mnohonárodného cvičenia, ktoré bude zamerané na zvládanie nelegálnych migračných tokov smerujúcich k vonkajším hraniciam EÚ a diskutovali aj o aktuálnych, či budúcich projektoch Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO). 

„Bezpečnosť našich občanov je pre nás prioritou. Sme preto pripravení zúčastniť sa so súhlasom vlády aj na ďalšom cvičení zameranom na ochranu vonkajších hraníc v súvislosti s nekontrolovanou migráciou, ktorá stále predstavuje značnú bezpečnostnú hrozbu,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.

Nelegálnej migrácii bolo venované aj spoločné slovensko-maďarské cvičenie, ktorého sa pred niekoľkými dňami zúčastnilo 40 príslušníkov Ozbrojených síl SR, ale i úspešné mnohonárodné cvičenie COOPSEC17, ktoré sa uskutočnilo v roku 2017 v Rakúsku za účasti štátov CEDC. 

Ďalšou témou rokovaní boli možnosti spoločnej participácie krajín CEDC na projektoch Stálej štruktúrovanej spolupráce PESCO. Minister Gajdoš v tejto súvislosti predstavil úspešný slovenský projekt EuroArtillery, v rámci ktorého chce Slovensko využiť svoje dlhoročné skúsenosti vo vývoji a výrobe mobilných delostreleckých systémov. Rokovanie bolo venované aj iniciatíve Rakúska – projektu CBRN Surveillance as a Service, s cieľom rozvíjať monitorovacie systémy zamerané na radiačnú, chemickú a biologickú ochranu.

Minister Gajdoš v Maďarsku rokoval tiež so svojím maďarským kolegom Istvánom Simicskóm aj o spoločnom pôsobení slovenských a maďarských vojakov v Sektore 4 misie UNFICYP. V tejto súvislosti bol témou predovšetkým zámer Slovenska prevziať všetky pozície v rámci Sektora 4, a to v súlade s prijatou Rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN. V súčasnosti v ňom pôsobia pod slovenským velením aj maďarskí, srbskí a ukrajinskí vojaci.

Scroll to Top