Mobilizačné cvičenie „PREŠOV 2019“ preverí pripravenosť zložiek rezortu obrany a vnútra

Mobilizačné cvičenie „PREŠOV 2019“ v nasledujúcich dňoch preverí pripravenosť jednotlivých zložiek rezortu obrany a vnútra na plnenie úloh obrany štátu v prípade vyhlásenia vojnového stavu a nariadenia mobilizácie Ozbrojených síl SR.
 
Cieľom mobilizačného cvičenia je preveriť pripravenosť vybraných orgánov miestnej štátnej správy, ako aj orgánov územnej samosprávy Prešovského kraja na plnenie úloh v čase vojnového stavu po nariadení čiastočnej mobilizácie, ako aj vzájomnú súčinnosť a reálnosť plnenia úloh podľa spracovaných plánov.
 
Súčasťou simulácie bude tiež preverenie systému povolávania vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby, ako aj plnenie ďalších úloh, ktoré v rámci zákona vyplývajú fyzickým a právnickým osobám, a to najmä v súvislosti s plnením pracovnej povinnosti a poskytnutím vecných prostriedkov. V rámci mobilizačného cvičenia sa preverí aj pripravenosť Práporu CSS Prešov na prijatie vojakov v zálohe a prevzatie vecných prostriedkov.
 
Mobilizačné cvičenie sa uskutoční od 16. do 18. októbra 2019 pod riadením Sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených a obranného plánovania Ministerstva obrany SR, Štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl SR a Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR. Na cvičení sa zúčastnia okresné úrady Prešov, Bardejov a Stará Ľubovňa, ako aj VÚC Prešov, Prápor CSS Prešov, Regrutačná skupina v Prešove a Slovenská pošta, a. s.
Scroll to Top