Na najväčšom tohtoročnom vojenskom cvičení na Slovensku sa zúčastní takmer 1500 vojakov

Ozbrojené sily SR sa pripravujú na najväčšie tohtoročné medzinárodné cvičenie Slovak Shield 2018, ktorého sa zúčastní takmer 1 500 slovenských vojakov a príslušníkov zahraničných ozbrojených síl. Jeho cieľom je príprava na aktuálne bezpečnostné hrozby a je jedným z najvýznamnejších vojenských cvičení v stredoeurópskom priestore. Okrem príslušníkov Ozbrojených síl SR sa na ňom zúčastnia aj vojaci štátov Vyšehradskej skupiny, príslušníci Národnej gardy štátu Indiana a Pozemných síl USA v Európe. Slovensko bude zahraničných partnerov na tomto cvičení hostiť už po štvrtýkrát.
 
Cvičeniu Slovak Shield 2018 predchádza dlhodobá a náročná príprava. Slovensko ako hostiteľská krajina musí partnerom zabezpečiť adekvátne prostredie na precvičenie celej škály spôsobilostí. Už v máji sa uskutočnila hlavná plánovacia konferencia, ktorej cieľom bolo zosúladenie, naplánovanie a príprava realizácie samotného cvičenia.

Séria cvičení Slovak Shield 2018 bude prebiehať od 14. do 28. septembra 2018 a bude zameraná na precvičenie takticko-operačných spôsobilostí a schopností na všetkých úrovniach velenia a riadenia, výcvik veliteľstva a štábu 2. mechanizovanej brigády, prípravu a výcvik veliteľstva operačného zoskupenia, ako aj na prípravu a výcvik veliteľstva vzdušného komponentu. Medzinárodné cvičenie Slovak Shield 2018 bude prebiehať v priestoroch Centra výcviku Lesť, v simulačnom centre Akadémie Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pričom budú využité aj ďalšie výcvikové zariadenia zúčastnených útvarov ozbrojených síl na celom území Slovenskej republiky.

Scroll to Top