Na Slovensku cvičia vojenskí chemici z 10 krajín

Vo Výcvikovom a testovacom centre radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (VTC RCHBO) Zemianske Kostoľany sa v týchto dňoch koná už 5. ročník medzinárodného cvičenia Toxic Valley 2017. Celkovo 168 špecialistov na toxické chemické látky, z 10 krajín bude na Slovensku cvičiť do 29. septembra 2017.
 
Cieľom cvičenia je precvičiť tímy so špecializáciou na odber vzoriek a mobilné identifikačné laboratória v identifikácií toxických, ako aj toxických priemyselných látok v súlade so štandardmi NATO. Práve výcvikové centrum na Slovensku je jedinečné tým, že vojaci v ňom môžu cvičiť s ostrými chemickými látkami.
 
Pre cvičiacich sú pripravené scenáre s  výzvami, ktoré preveria ich odbornú a odborno-taktickú pripravenosť. Výcvikové a testovacie centrum umožňuje, aby si  precvičili a zjednotili postupy odberu vzoriek, identifikáciu toxických chemických látok, dekontamináciu a samotnú spoluprácu tímov pri plnení ich odborných úloh s reálnymi toxickými chemickými látkami.
 
Na samotnom cvičení participujú príslušníci ozbrojených síl Slovenska, Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Poľska,  Slovinska a USA. Ako pozorovatelia sa na cvičení zúčastňujú vojaci z Nemecka a z Veľkej Británie. 
 
Aktivity sú rozdelené do dvoch častí, z ktorých prvá, cvičenie odberových tímov, bude trvať do 22. septembra 2017. V druhej časti, ktorá bude trvať od 25. septembra do 29. septembra 2017 si svoje schopnosti precvičia posádky mobilných chemických identifikačných laboratórií.
Scroll to Top