Návšteva predstaviteľov War College z Iraku

Akadémiu ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši navštívila v dňoch 26.-27.9.2019 delegácia štyroch generálov z Vojenskej fakulty (War College) Univerzity obrany vojenských štúdií v Bagdade (Irak). Irackú delegáciu viedol dekan fakulty genmjr. Sattar Jabbar Kadhim KADHIM. Sprevádzali ju predstavitelia z NMI (NATO misie IRAK) –  pplk. Nikolay Nedyelkov (Bulharsko), Björn Lagerlof (Kanada). Návštevu v AOS sprevádzali aj predstavitelia Ministerstva obrany Slovenskej republiky brig. gen. Boris Ďurkech, generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR a riaditeľ Odboru medzinárodných vzťahov MO SR Július Demetrian.

Členovia irackej delegácie sa počas návštevy oboznámili so základnou štruktúrou a poslaním AOS, navštívili jej katedry elektroniky, informatiky, strojárstva, vojenskej taktiky a operačného umenia, prezreli si simulačné centrum a oddelenie medzinárodných kurzov, zoznámili sa s ich spôsobilosťami v rámci napĺňania úloh AOS.

Návšteva bola organizovaná prostredníctvom programu NATO DEEP (Defence Education Enhancement Programme) Irak a jej cieľom bolo predstaviť Iračanom systém vysokoškolského vzdelávania podľa Bolonských kritérií a systém kariérneho vzdelávania profesionálnych vojakov OS SR.

Akadémia ozbrojených síl, ktorá je zároveň aj akreditovanou a výcvikovou inštitúciou NATO, prezentovala irackým hosťom možnosť spolupráce hlavne v oblasti kariérneho vzdelávania formou kurzov v anglickom jazyku, zameraných na operačnú a taktickú úroveň velenia a riadenia.

Iračania navštívili aj vojnový pamätník padlým vojakom 1. čs. armádneho zboru  v 2. svetovej vojne a Pamätník novodobých vojnových veteránov  na Háji-Nicovô.

Scroll to Top