Nezabudneme

Konfederácia politických väzňov Slovenska zorganizovala v spolupráci s ECAV Želiezovce a Ekumenickou pastoračnou službou 9. 7. pietnu spomienku na nespravodlivo väznených v Želiezovciach. Pre nedostatok poľnohospodárskych pracovníkov boli na majeroch v okolí Želiezoviec od roku 1952 umiestnené väzenkyne a neskôr väzni, ktorí pracovali v poľnohospodárstve. Značnú časť z nich tvorili politickí väzni zo Slovenska a z Čiech. Program sa začal službami Božími v evanjelickej modlitebni v Želiezovciach, na ktorých liturgovali administrátor Cirkevného zboru ECAV Želiezovce Ján Čermák a generálny duchovný plk. Marian Bodolló, ktorý bol zároveň kazateľom. Po skončení služieb Božích pozvali želiezovskí cirkevníci prítomných na malé pohostenie. Nasledovala pietna spomienka pri pamätnej tabuli nespravodlivo väznených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, odhalenej v roku 2006, ku ktorej položili vence delegácie Konfederácie politických väzňov Slovenska, Konfederácie politických väzňov Českej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Ústavu pamäti národa. Po štátnych hymnách ČR a SR predniesli príhovory zástupca riaditeľa ÚVTOS pre služobné veci pplk. Juraj Michal, podpredseda KPV ČR Leo Žídek, bývalá politická väzenkyňa – členka KPVS Marta Lihotská, bývalý politický väzeň a pracovník ÚPN Peter Chromý a generálny duchovný plk. Marian Bodolló. Na záver prítomní zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.
Scroll to Top