Novoročné prianie

V nastávajúcom roku 2019 si prajeme Božie požehnanie,
aby sa nám darilo uskutočňovať dobré predsavzatia, skutky, ktoré sú vykonané z viery,
aby sme si nenechali vziať vnútorný i vonkajší pokoj,
aby sa naša láska prejavila v činnej práci na prospech a radosť našim blížnym, nášho národa i spoločnej vlasti,
aby sme mali dostatok jedla a nevyhnutný hmotný i duchovný majetok.
Preto sa modlíme a zápasíme s duchovnými mocnosťami,
aby sme mali dostatok svetla z Božieho slova a dobre poznali vôľu nášho Pána
a tak jednoznačne rozoznávali medzi dobrým a zlým a pevne stáli pri presadzovaní spravodlivosti a práva bez predsudkov a prijímania osôb.
Preto: „Podopri, veď  nás na začatej ceste, Ježiši Kriste.“
Scroll to Top