Nový vietor do získavania odborníkov v nedostatkových vojenských odbornostiach

Dňa 22. augusta 2019 Sekcia ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR podpísala zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2019/2020 s riaditeľom Súkromnej strednej odbornej školy Exnárova v Bratislave, Mgr. Milanom Gibejom a riaditeľom Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne, Ing. Stanislavom Malecom. Pre rezort obrany sa tým začína etapa realizácie projektu aktívneho vyhľadávania nových vojenských odborníkov už v priebehu ich štúdia na vybraných stredných školách.

Ministerstvu obrany SR záleží na spájaní teórie s praxou, ktorá často mladým ľuďom chýba, a preto umožnila žiakom odborných škôl, študujúcim v odboroch mechanik lietadiel – mechanika a mechanik lietadiel – avionika, uplatniť a rozvíjať svoje teoretické vedomosti počas celého školského roka v Dopravnom krídle Kuchyňa a Taktickom krídle Sliač.

Cieľom tejto spolupráce je aj prezentácia, priblíženie a popularizácia vojenského povolania v radoch stredoškolskej mládeže pripravujúcej sa v odbornostiach, ktorých absolventi môžu nájsť uplatnenie v Ozbrojených silách SR. Študenti majú zároveň príležitosť počas odbornej praxe pracovať s jedinečnými vojenskými technológiami, ktorými bežní zamestnávatelia na trhu práce nedisponujú.

Veríme, že program odbornej praxe bude prínosom ako pre žiakov stredných odborných škôl, a to nadobudnutím praktických skúseností, tak aj pre samotné OS SR získaním cenného regrutačného zdroja.

Scroll to Top