O Štefánikovi na Gemeri a v Topoľčanoch

Duchovný EPS kpt. Ondrej Rišiaň mal prednášku na stretnutí mužov gemerského seniorátu o M.R. Štefánikovi v nedeľu 23.6.2019. Stretnutie sa konalo v historickom kostole v Ochtinej, ktorý je zdobený vzácnymi stredovekými freskami. Stretnutie bolo popretkávané vystúpeniami spevokolov a hudobných telies. Všetky vystúpeniami mali svoju vysokú úroveň. Mali rozličný ráz, ale všetky vystúpenia spájala úprimná viera spevákov. Stretnutie moderoval brat diakon Martin Dudáš. Prednášajúci vysoko ocenil osobnosť MRŠ a vyzdvihol ho ako osobnosť, ktorá sama mala svoje osobné vzory, či už vo vlastnom otcovi, krstnom otcovi, T.G. Masarykovi, či profesorovi Jansenovi. Na záver vydareného stretnutia sa prihovoril prof. Ondrej Hronec. Upozornil na to, že osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika bola počas komunizmu dávaná do zabudnutia, alebo dokonca znevažovaná. Prof. Hronec vyslovil aj túžbu, aby Slovensko mal čím viac takýchto vzorov.
30. júna 2019 si zorganizoval cirkevný zbor v Topoľčanoch zborový deň. Aj keď osobnosť Štefánika v tomto roku bola prezentovaná mnohokrát či už v médiách, alebo vďaka množstvu literatúry, predsa publikom so záujmom počúvalo nové informácie o tomto velikánovi. Na záver prednášky prebehla aj diskusia, ktorá sa týkala Štefánikovho osobného života, jeho vzťahu k otcovi, jeho výstupov a pobytov na Mont Blanc. Zborová farárka Mgr. Eva Kahanová Bašková, ktorá viedla všetky aktivity v rámci zborového dňa od aktivít pre tých najmenších, mládež, až po dospelých, sa na záver prednášky poďakovala duchovnému EPS kpt. Ondrejovi Rišiaňovi za obohacujúcu prednášku.
Scroll to Top