Obstaranie bojových obrnených vozidiel 8×8 Vydra prispeje k naplneniu operačných požiadaviek ozbrojených síl

Obstaraním bojových obrnených vozidiel 8×8 Vydra rezort obrany v plnom rozsahu zabezpečí operačné požiadavky ozbrojených síl, ktoré vyplývajú z Dlhodobého plánu rozvoja obrany, prihliadajúc na požadovanú balistickú ochranu, palebnú silu a mobilitu vozidla, vrátane spôsobilosti plávania.
 
„Požadované vlastnosti vozidla boli overované a potvrdené viacerými typmi skúšok,“ povedal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko. Zároveň doplnil, že v prípade požiadavky na zvýšenie úrovne balistickej ochrany, je toto riešenie technicky realizovateľné. “Naši plánovači v tomto prípade počítajú s obmedzenou mobilitou pri prekonávaní vodných prekážok. Tento plánovací predpoklad je pochopiteľný, lebo v súčasnej dobe neexistuje vozidlo s balistickou ochranou 4 a viac v požadovanej konfigurácii, ktoré dokáže prekonávať vodné prekážky plávaním. Systém zvyšovania balistickej ochrany pomocou prídavného pancierovania je momentálne  celosvetovým trendom, ktorý zvyšuje flexibilitu vozidla pri jeho operačnom použití a zároveň významne šetrí zdroje,” povedal. Jedným z mnohých významných posunov je podľa jeho slov predovšetkým zavedenie moderného protitankového riadeného kompletu a plná interoperabilita komunikačných a informačných systémov vrátane schopnosti prenosu informácií až do stupňa NATO – TAJNÉ.
 
Cieľom obranného plánovania NATO je harmonizovať národné plány a požiadavky Aliancie. To znamená harmonizácia požiadavky plánovačov OS SR na cieľovú podobu bojového segmentu pozemných síl a požiadaviek NATO na ťažkú brigádu. V zmysle Dlhodobého plánu 2030 bojový segment pozemných síl zahŕňa sedem práporov z toho jeden motorizovaný, vyzbrojený vozidlami 4×4, dva mechanizované vyzbrojené BOV 8×8, tri ťažké pásové a jeden tankový.
 
V rámci konzultácií s hodnotiacim tímom NATO bola vysvetlená postupnosť dosiahnutia  cieľovej podoby bojového segmentu pozemných síl a súčasne ťažkej mechanizovanej brigády podľa požiadaviek Aliancie. V prvej fáze bude postupne doplnený a následne prezbrojený jeden delostrelecký oddiel ZUZANAmi 2. Zastarané BVP 1 budú nahradené bojovými obrnenými vozidlami 8×8. Do roku 2024 bude postavený tankový prápor na báze T-72 po čiastočnej modernizácii a predĺžením technického života.  Následne po roku 2025 je plánovaná akvizícia tankov štvrtej generácie. Po roku 2024 sa BVP 2 obmenia v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja modernými bojovými pásovými vozidlami. Štruktúra ťažkej mechanizovanej brigády v zmysle požiadaviek NATO a ďalších úloh vyplývajúcich zo záväzkov NATO a Európskej únie bude teda flexibilne poskytovaná na základe aktuálne dostupnej techniky.
Scroll to Top