Odhalenie v Dačovom Lome

Na pozvanie domáceho farára Juraja Macka sa dňa 15. júla 2018 generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR plk. Marian Bodolló a dekan Ordinariátu Veliteľstva vzdušných síl OS SR plk. Marko Trochan, zúčastnili spomienkových služieb Božích. Na nich boli privítaní pozostalí a príbuzní obetí, ako aj hostia miestnej správy a samosprávy.

Za domácich sa prihovoril dozorca Ján Brláš, ktorý nielen všetkých privítal, ale spomenul najmä históriu II. svetovej vojny a najmä jej bolestivý dosah na miestnych obyvateľov. ,,Nesmieme zabúdať, čo sa počas vojny stalo, ale hlavne pripomínať to mladej generácii, aby sa niečoho podobného znovu nedopustila.“ Po ňom liturgiou Slova poslúžil domáci farár Juraj Macko a evanjeliom dekan Marko Trochan. V kázni slova Božieho generálny duchovný Marian Bodolló sa obrátil a povzbudil mužov príkladom Ježiša Krista, poukázal na moment Jeho odvahy a statočnosti, z ktorého čerpali apoštoli, ale aj veľkí muži viery. V príhovoroch hostí zazneli slová aj starostu Štefana Škrabana oceňujúceho dobrú spoluprácu obce a miestneho cirkevného zboru.

Po službách Božích sa všetci presunuli do kostolnej záhrady, v ktorej k stromom Reformácie pribudla aj odhalená tabuľa s menami desiatich padlých vo vojne alebo následkami vojny. Na záver plk. v. v. Karol Jurga s riaditeľom Centra výcviku Lešť Antonom Maštalským položili veniec obetiam a vysloveli prianie, aby podobné tabule vo svete už nepribúdali.

Scroll to Top