Ordinár Mons. Rábek vysluhoval nižšie svätenia.


Dňa 24. novembra 2018, v predvečer sviatku Krista Kráľa, pri svätej omši o 16:00 v Katedrále svätého Šebastiána v Krasňanoch vysluhoval Mons. František Rábek, vojenský ordinár nižšie svätenia (ministéria) lektorátu, akolytátu a jedného seminaristu prijal medzi kandidátov posvätného stavu diakonátu a presbyterátu.
Po evanjeliu a homílii predstúpil pred ordinára Rábeka Mgr. Alojz Rajmund Svedek, OP, ktorý sa následne stal lektorom a jeho úlohou odteraz bude prednášať Božie slovo pri liturgii Katolíckej cirkvi. Tento člen tretieho rádu dominikánov bol do tejto služby ustanovený v nádeji, že sa týmto Božím slovom bude aj sám živiť a rozjímať nad ním.
Následne pred otca biskupa predstúpili traja kandidáti akolytátu: mjr. JUDr. Mgr. Miloš Ágh z rezortu Finančnej správy Slovenskej republiky, npor. Mgr. Róbert Kucharik a kpt. Mgr. Michal Libant zo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Títo bratia boli modlitbou biskupa ustanovení za riadnych služobníkov Pánovho oltára. Novopožehnaní akolyti sa už pri tejto omši riadne zapojili do liturgickej služby.
Nakoniec pred biskupa a pred zídení Boží ľud predstúpil príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky, nstržm Mgr. Ján Kysel, ktorý verejne vyjadril svoju túžbu prijať v pravý čas posvätný stav diakonátu a kňazstva.
Všetky tieto posvätné úkony boli vyslúžené v nádeji, že títo novoustanovení svätenci budú hodne a s láskou pomáhať biskupovi a kňazom v budovaní Kristovho kráľovstva.
 

Scroll to Top