Otváracie zasadnutie Fóra OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu

Pod vedením Slovenskej republiky sa dnes v Hofburgu uskutočnilo prvé otváracie zasadnutie Fóra OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu (FBS). Prevzatím insígnií predsedníctva od Srbskej republiky v decembri minulého roka, sa tak Slovenská republika prakticky ujala historicky prvého predsedníctva v tomto formáte.

Zasadnutie pod vedením Slovenskej republiky otvoril štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek. V otváracom vystúpení predstavil účastníckym štátom OBSE program slovenského predsedníctva, ktorý sa Slovensko bude snažiť v rámci fóra v nadchádzajúcom štvrťroku v plnej miere presadiť. Slovensko by tak malo pokračovať v rozbehnutých aktivitách súvisiacich s modernizáciou Viedenského dokumentu, ktorý predstavuje kľúčový súbor opatrení v gescii OBSE na podporu budovania dôvery a bezpečnosti. Dôraz bude zároveň kladený na posilnenie vzájomného dialógu, zvyšovanie vzájomnej dôvery, či posilnenie politickej vôle vyrovnať sa s aktuálnymi bezpečnostnými výzvami, najmä s dôrazom na súčasnú nestabilnú bezpečnostnú situáciu vo východných častiach Ukrajiny. Predstavený program, na tvorbe ktorého sa aktívne podieľal aj rezort obrany SR, získal zo strany účastníckych štátov OBSE vysoko pozitívnu odozvu. Najmä pokiaľ ide o jeho aktuálnosť, koncepčnosť, ambicióznosť, no zároveň reálnosť jeho uplatnenia v praxi.

Rezort obrany SR vo vzťahu k OBSE zabezpečuje najmä plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných politicky a právne záväzných dokumentov v oblasti  kontroly zbrojenia, odzbrojenia a opatrení na budovanie dôvery a bezpečnosti.

Celkovo sa počas slovenského predsedníctva v FBS uskutoční šesť zasadnutí, ktoré sa budú dotýkať tém boja proti hrozbám vyplývajúcich z použitia ručných a ľahkých zbraní a skladovania konvenčnej munície, transparentnosti a spoľahlivosti vojenských informácií so zámerom budovania vzájomnej dôvery, či téme medzinárodného úsilia v rámci boja proti nedovolenému šíreniu zbraní hromadného ničenia. Téma, ktorej gestorom je rezort obrany SR bude predmetom diskusie 7. marca 2018, pričom zameraná bude na rozvoj regionálnej vojenskej spolupráce.

Záverečné zasadnutie pod predsedníctvom Slovenskej republiky sa uskutoční 14. marca 2018, pričom samotné predsedníctvo v FBS bude trvať až do ukončenia jarnej prestávky OBSE v apríli 2018.

Scroll to Top