Ozbrojené sily chcú v budúcom roku vycvičiť viac ako 250 vojakov aktívnych záloh, hľadajú ženistov, chemikov a delostrelcov

Ozbrojené sily SR chcú v budúcom roku vycvičiť 257 vojakov aktívnych záloh. Vojaci v zálohe, ktorí spĺňajú podmienky sa môžu od dnešného dňa až do 12. októbra 2017 hlásiť na regrutačných skupinách v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska. Výcvik ženistov, chemikov a delostrelcov je naplánovaný postupne od mája do polovice júna 2018.
 
„Projekt aktívnych záloh je jednou z priorít nášho rezortu, ako aj Slovenskej národnej strany. V tomto roku sme v rámci pilotného projektu vycvičili 37 prvých vojakov v zálohe, pretože dovtedy bol tento systém nefunkčný a v aktívnych zálohách sme nemali žiadnych vojakov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, čiže takmer 25 rokov,“ uviedol dnes na tlačovej konferencii minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
Ozbrojené sily chcú v dlhodobom horizonte zvyšovať počet vojakov sústredených v aktívnych zálohách a tým ešte viac zvýšiť svoju pripravenosť na plnenie svojich úloh. Prednostne sú aktívne zálohy určené na zvýšenie spôsobilostí a kapacít zabezpečenia obrany štátu, zároveň však môžu byť použité aj pri riešení mimoriadnych situácií. V budúcom roku plánujú ozbrojené sily vycvičiť 94 špecialistov radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, 71 ženistov a 54 vojakov v zálohe pre raketometný oddiel. V týchto počtoch sú už započítaní aj vojaci, ktorí boli do aktívnych záloh zaradení v minulom roku.
 
Ako uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim, opäť pôjde o výcvik vojakov tých spôsobilostí, ktoré sú nedostatkové a samozrejme je ich možné využiť aj v prípade mimoriadnych situácií. Potvrdil, že riešenie záloh, vrátane aktívnych, je prioritnou otázkou pre ozbrojené sily.
 
Výcvik jednotlivých odborností bude prebiehať od 14. do 25. mája 2018 v Prápore RCHBO v Rožňave, od 11. do 22. júna 2018 v Ženijnom prápore Sereď a tiež v Raketometnom oddiele  Rožňava. V zmysle zákona patrí vojakovi v aktívnej zálohe motivačný príspevok 600 eur ročne, na ktorý však stráca nárok, ak absolvuje menej ako 75 percent cvičení.  Vojakovi naviac patrí počas výcviku pomerná časť jeho hodnostného platu a zároveň je za neho zamestnávateľovi refundovaná mzda. Náležitosti výstroje a výzbroje sú plne v réžii Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
Rezort obrany tiež pripravuje novelu, ktorej cieľom je projekt ešte viac zatraktívniť. Účinná by mala byť od mája 2018.
Scroll to Top