P. Gajdoš: Bojové zástavy sú ocenením úspechov a príkladného plnenia úloh vojenských útvarov

Velitelia piatich útvarov Ozbrojených síl Slovenskej republiky si dnes z rúk prezidenta a zároveň hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR Andreja Kisku prevzali zapožičané bojové zástavy. Tento symbol vojenskej cti, statočnosti a slávy dnes získal Opravárenský prápor Martin, Taktické krídlo Sliač, Vrtuľníkové krídlo Prešov, 12. mechanizovaný prápor Nitra, ako aj 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov.
 
„Zapožičanie bojovej zástavy je ocenením dosiahnutých úspechov za príkladné plnenie úloh, či už doma, alebo v rámci medzinárodného krízového manažmentu. Z hľadiska symboliky je to najvyššie ocenenie, aké môže útvar dostať,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
V mene všetkých prítomných útvarov sa za ocenenie, ako aj  podporu a dôveru zo strany rezortu obrany poďakoval veliteľ Taktického krídla Sliač plk. Martin Kuterka. „Prevziať si bojové zástavy z rúk prezidenta Slovenskej republiky a hlavného veliteľa Ozbrojených síl Slovenskej republiky vnímame ako najväčšie ocenenie našej práce. Napĺňa nás hrdosťou, ale zároveň zakladá obrovský záväzok, že v našom úsilí brániť slobodu, nezávislosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky nesmieme poľaviť,“ povedal.
 
Bojová zástava je jeden z hlavných symbolov vojenského útvaru a vojenského zväzku Ozbrojených síl SR. Slávnostný akt zapožičania bojových zástav vychádza z historických tradícií, ktoré sa viažu na viaceré udalosti, najmä na existenciu a pôsobenie československých légií počas 1. svetovej vojny v Rusku, Taliansku a vo Francúzsku.
 
V súlade s platnou legislatívou zapožičiava bojové zástavy prezident SR na návrh ministra obrany SR. Do dnešného dňa získalo zapožičanú bojovú zástavu celkovo iba 18 vojenských útvarov a škôl, z toho 11 existuje aj dnes v organizačnej štruktúre Ozbrojených síl SR. 7 bojových zástav zrušených alebo zaniknutých vojenských útvarov, zväzkov a škôl, je uložených v depozite Vojenského historického múzea v Piešťanoch.
Scroll to Top