P. Gajdoš: Naším cieľom je pozdvihnúť úroveň zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, voči útokom o netransparentnosti sa ohradzujem

Cieľom vedenia Ministerstva obrany SR pod vedením Slovenskej národnej strany je pozdvihnúť úroveň zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti jej občanov a zabezpečiť systémovú a systematickú modernizáciu Ozbrojených síl SR v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to dnes povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Ministerstvo obrany zároveň ostro odmieta útoky o tom, že pri modernizácii ozbrojených síl postupuje netransparentne. “Ohradzujem sa voči takýmto útokom, postupujeme transparentne a v zmysle zákona. Zverejňujeme všetko, čo je v zmysle dodržiavania zákona o ochrane utajovaných skutočností, možné zverejniť,” povedal šéf rezortu obrany. Zdôraznil, že víta každý záujem o obranu krajiny a je pripravený diskutovať.

Minister Gajdoš zdôraznil, že o projekte obstarania vozidiel 8×8 a 4×4 bola informovaná Bezpečnostná rada a vláda SR, poslanci Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a naposledy v piatok aj poslanci, ktorí sa zúčastnili na mimoriadnej schôdzi. “Zdôrazňujem, že postupuje v zmysle operačných požiadaviek ozbrojených síl,” povedal. Zároveň pripomenul, že cieľom je zapojiť do projektu obstarania v maximálnej možnej miere domáci obranný priemysel. “Pôjde o vozidlo vyrobené na Slovensku, ktoré budeme môcť predávať aj ďalším krajinám,” vysvetlil šéf rezortu obrany.

V súvislosti s ďalšími modernizačnými projektmi minister Gajdoš odmietol tvrdenia, že by vedenie rezortu obrany chcelo akýmkoľvek spôsobom predlžovať závislosť na technike sovietskej výroby. “A garantujem, že ochrana a suverenita vzdušného priestoru Slovenskej republiky sú zabezpečené,” zdôraznil s tým, že o budúcnosti nadzvukového riešenia prebiehajú intenzívne rokovania, pričom do úvahy už prichádza iba americké a švédske riešenie. Rovnako tak nie sú pravdivé medializované informácie o zrušení medzinárodnej súťaže na 3D radary. “Ak dospejeme k záveru, že zrušíme použitý postup obstarávania 3D radarov, tak to bude po zvážení všetkých okolností a po dôslednom vyhodnotení udalostí, ktoré bezprostredne predchádzali prijatiu tohto rozhodnutia,” zdôraznil.

Scroll to Top