P. Gajdoš: Spolupráca v rámci vyšehradského regiónu má veľký potenciál

Spolupráca v rámci vyšehradského regiónu v oblasti bezpečnosti a obrany má veľký potenciál. Rovnako dôležité je aj partnerstvo s Nemeckom a s Francúzskom, ktoré sa podarilo naštartovať  počas slovenského predsedníctva. V Ostrave to dnes po spoločnom rokovaní ministrov obrany krajín V4 uviedol slovenský minister obrany Peter Gajdoš. Témami stretnutia boli najmä priority súčasného českého predsedníctva, možnosti ďalšieho rozvoja spolupráce krajín V4 v oblasti bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálne iniciatívy v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. 
 
Minister obrany SR Peter Gajdoš pri tejto príležitosti ocenil výber programových priorít zo strany aktuálne predsedajúcej Českej republiky, ako aj rozhodnutie nadviazať na iniciatívy slovenského predsedníctva. „Naša spolupráca, napríklad aj v rozšírenom formáte V4+ spolu s Francúzskom a s Nemeckom,  tak môže ďalej intenzívne napredovať,“ uviedol. 
 
Témami rokovaní ministrov dnes boli aj konkrétne návrhy na prehĺbenie spolupráce Vyšehradskej štvorky v oblasti vyzbrojovania a akvizícií, možné spoločné operačné pôsobenie, či ambícia českého predsedníctva na revíziu strategických dokumentov V4 v oblasti obrany. Súčasťou rokovaní bola aj informácia o aktuálnom stave bojovej skupiny EÚ krajín V4 a Spoločného veliteľstva podpornej logistickej skupiny krajín V4. 
 
Ministri obrany počas stretnutia diskutovali aj o aktuálnych iniciatívach v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ako aj o zosúladení jednotlivých národných postojov pred rokovaniami na globálnych fórach. V tejto súvislosti hovorili tiež o možnostiach vytvorenia spoločného projektu v rámci Stálej štruktúrovanej spolupráce PESCO.
Scroll to Top