Parlament posunul novelu zákona o Vojenskej polícii do druhého čítania

Vojenskí policajti sú bližšie k rozšíreniu svojich kompetencií, ktoré im umožnia ešte kvalitnejšie a efektívnejšie plnenie úloh. Novelu zákona z dielne rezortu obrany dnes poslanci  Národnej rady Slovenskej republiky posunuli do druhého čítania. Novela obsahuje viaceré zmeny, medzi nimi napríklad aj sankcie za neoprávnené používanie uniforiem, odznakov, ako aj ďalších identifikačných prvkov príslušníkov Vojenskej polície. V prípade schválenia nadobudne nová právna úprava účinnosť 1. apríla 2019.
 
Príslušníci Vojenskej polície by mali mať po novom rozšírené právomoci napríklad pri vojenských objektoch, a to pri zadržiavaní osôb, ktoré do nich neoprávnene vstúpia. Po novom by mali v takýchto prípadoch postupovať podľa zákona o priestupkoch a viesť aj priestupkové konanie tak, ako aj príslušníci Policajného zboru SR a mali by mať právomoc tieto osoby sankcionovať v blokovom konaní. Doteraz to možné nebolo, pretože predtým nemali vojenskí policajti iné možnosti, ako takéto osoby iba zadržať a vyviesť ich za hranice vojenského objektu. 
 
Nová právna úprava zároveň explicitne vymedzuje kompetencie vojenských policajtov pri sprevádzaní zahraničných konvojov, ktoré sa cez naše územie presúvajú na účely rôznych vojenských cvičení. Novela tiež umožní zakročiť proti narušeniu vojenského objektu aj bezpilotným lietajúcim prostriedkom (dronom) tak, že vojenskí policajti budú môcť zadržať osobu ovládajúcu tento prostriedok a tiež prerušiť jeho letovú činnosť.
Scroll to Top