Pieta a úcta

Počas poľného sústredeného výcviku kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vo VO VP Lešť sme spomínali. S pietou a úctou. Každý rok počas vyvedenia kadetov duchovná služba, dekani EPS a ORD, zabezpečuje okrem poľných bohoslužieb a Svätých omší aj víkendový program. V rámci tradícií a vlastenectva sme  tohto roku opäť spomínali.
V piatok 27. júla 2018 bol iný pre nás. V piete a úcte sme spomínali na všetky obete, ktoré zahynuli počas plnenia služobných povinností v tomto výcvikovom priestore a prišli o to najcennejšie, čo mali. Prišli o život. Poobede sme sa stretli na mieste kde tragicky zahynul pri výcviku 12. septembra 2013, člen vojenskej polície. Mysleli sme aj na vojenskú sanitku, ktorá mala haváriu a vyhasli tiež dva životy. V piete, úcte pri modlitbe a Božom slove sme spomínali. Symbolické zapálenie troch sviec nám pripomínalo život. Život, ktorý je ako svetlo a nevieme ako a kde vyhasne.
Poobede v ten istý deň sme pochodovali z Brožkovho prameňa, kde sme boli ubytovaní k symbolickému pomníku postavenému na česť padlým rumunským vojakom. Pochod mal spolu 7 kilometrov. Chceme poďakovať aj pani Mgr. Márii Rausovej z Pliešoviec, ktorá nám prišla o histórii rumunských vojakov, ktorí oslobodzovali našu krajinu a padlo ich okolo 31.000 porozprávať. Aj o Oremovom laze, práve kde stojí pamätný pomník. Po modlitbe a prečítaní Božieho slova sme si zapálili sviece a v tichosti sme kráčali späť 3,5 kilometra späť na Brožkov prameň.
Úcta k padlým patrí tiež k veciam, na ktoré by sme nemali zabúdať. A je dobré, keď sa k tomuto učia aj naši kadeti, budúci dôstojníci. História, úcta a pieta sa naučiť nedá, ale keď ju človek zažije verím, že ju posunie ďalej, lebo tá nám je do srdca vštepená. 

Scroll to Top