Podpis zmluvy so Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR

Na pôde rezortu obrany bola dnes podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ministerstvom obrany SR a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli na participácii členov združenia na programoch, projektoch a aktivitách v oblasti vyzbrojovania, výskumu a vývoja, zameraného na zabezpečenie obrany štátu v súlade so všeobecne záväznými predpismi v rámci Slovenskej republiky, Európskej únie a NATO.    
                                                                            
Predmetom uzatvorenej zmluvy je aj príprava návrhov systémových riešení na zabezpečenie kvality, stability a bezpečnosti dodávok výrobkov pre potreby Ministerstva obrany SR.
Scroll to Top