Pôst – nábožná cesta k uzdraveniu duše i spoločnosti

Pôst je pre moderného človeka dosť zastarané slovo, na ktoré moderný človek vešia rôzne predstavy, podľa toho nakoľko je udomácnený v náboženskej tradícii alebo podriadený konkrétnej cirkevnej disciplíne.  Väčšinou si však ľudia spájajú pôst s odriekaním sýtych jedál a absenciou veselia na verejnosti.

Rozumný človek vie a cíti to tak aj vo svojom vnútri, že cirkevní otcovia to s nami mysleli dobre, keď určili, že  pred dôležitými cirkevnými sviatkami by sa mal veriaci človek postiť. Moderný človek sa sporadicky prejedá, a preto vie, že z čas od času si potrebuje nahodiť očistnú kúru. Cíti, že je to pre jeho telesnú i duševnú rovnováhu blahodarne a rozum mu hovorí, že aj prospešné  kvôli zdraviu. Myslím, že by sme sa zhodli na názore, že pôst je pre každého človeka užitočný  ako cesta k uzdraveniu tela, duše i ducha.

Lenže uzdravenie a duchovné obnovenie potrebuje nielen jednotlivec ale aj spoločnosť. Preto je že, sa podľa cirkevných kalendárov opierame o „starú“ náboženskú tradíciu, ktorá každé pôstne obdobie dáva náležite do pozornosti nielen veriacej verejnosti. Patrí predsa k základným zásadám morálky, že robiť poriadok treba začať od seba. Preto nie je zvlášť náročné spojiť príjemné s užitočným – ak je tu príležitosť  k pôstu, využime ju a spojme naše odriekanie si mäsa a mastných jedál s túžbou po duchovnej obnove. Pridajme k naším očistným kúram aj sebaspytovanie svedomia a modlitebný zápas o záchranu duší!  Úprimne sa postime, aby nás Pán Boh uzdravil a aby sa naša kresťanská spoločnosť i celá západná civilizácia dostala z marazmu a využila možnosť na ozajstnú sebareflexiu! Lebo je nad slnko jasné, že máme čo naprávať.  Na našich bedrách nesieme zodpovednosť za riešenie problémov vlastných i tých globálnych. Veď poznáme príčiny vzniku kríz počnúc humanitárnymi a končiac ekologickými. Ony poukazujú na egoizmus a lakomstvo kresťanských národov.  Ak sa nerozhorlíme pre záchranu seba i sveta a neobjavíme silu modlitby spojenú s pôstom, iste si nebudeme vedieť dať rady s novovekými neduhmi a nebudeme vedieť čeliť záhube, ktorá nám už otvára svoje priepasti. V pôste však opäť  zistíme, že viera vo víťazstvo Kristovej veci vo svete je reálnou mocou ku obnoveniu života na svete, nielen nejakou našou naivnou snahou o zachovanie našich privilégií!

Preto všetci, ktorým záleží na svojej budúcnosti ako aj osude tohto sveta a cirkvi v nej, by mali využiť aj tohtoročný čas pôstu pred Veľkou nocou a v ekumenickom duchu rozvinúť opravdivé úsilie za záchranu plnohodnotného života na zemi. My z ekumenickej pastoračnej služby sa o to usilujeme v ozbrojených zložkách nášho štátu, no prosíme aj vyzývame  všetkých ľudí dobrej vôle, aby spojili svoje sily pre dobro našej matičky Zeme a ľudí na nej!

Scroll to Top